• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ABOP- en NPS-fractie interpelleren regering over Surfin

| starnieuws | Door: Redactie

Fractieleden van de ABOP en NPS hebben een interpellatievoorstel ingediend bij de Assembleevoorzitter over de oprichting van New Surfin NV. De regering wordt uitgenodigd De Nationale Assemblee op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over deze investeringsmaatschappij om zo de ontstane ruis en onduidelijkheden recht te trekken. Eerder op de dag hebben de NDP- en BEP-fractie een openbare vergadering aangevraagd over ditzelfde onderwerp. 

De ABOP en de NPS willen duidelijkheid en transparantie wordt gebracht over de oprichting, de doelen en intenties van de investeringsmaatschapij, New Surfin NV. 

Er moet informatie gegeven worden over hoe de financiering zal geschieden en de

belangen van land en volk gediend worden.  Duidelijk moet zijn wat de betrokkenheid van de ministers inhoudt.  De Assembleeleden willen informatie hoe in deze transparantie en behoorlijk bestuur in relatie staat tot deze investeringsmaatschappij. 

De samenleving moet geïnformeerd worden over de zuiverheid van zaken over deze investeringsmaatschappij, want in een tijd van herstel en stabilisatie is er geen ruimte voor ruis en onduidelijkheid van de staatsdoelen. 

Het moet nu ook duidelijk zijn voor de samenleving of de Investeringswet zal worden aangepast conform de huidige standaarden en in relatie tot het volksbelang. Duidelijk moet zijn op basis van welke formaliteiten de oprichting is

geschied. 

Uit de oprichtingsakte blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap SRD 1 miljoen bedraagt, welke is verdeeld in 10.000 aandelen van SRD 100 nominaal waarvan 5.100 aandelen zijn geplaatst. Het gestorte kapitaal is SRD 510.000.

De Assembleeleden willen dat duidelijk moet worden om welke reden is gekozen voor een 1-hoofdige directie en welke criteria hiervoor zijn gehanteerd. Het baart volgens hen zorgen dat onder andere de vertegenwoordiging van de VES, VSB, Bankiersvereniging ontbreekt in de directie. 

| starnieuws | Door: Redactie