• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Nazir Eskak, directeur Binnenlandse Zaken

1.400 ambtenaren gehaald uit overheidsbestand

| starnieuws | Door: Redactie

De opschoning van het overheidsapparaat heeft geleid tot het identificeren van 1.400 ambtenaren die geen arbeid verrichten of nooit hun werkplek bezochten. Dit levert de overheid een aanzienlijke besparing op. Voor de ambtenaren van wie de salarissen onterecht stopgezet werden, wordt er alles aan gedaan om hen zo snel mogelijk uit te betalen. In een gesprek met Starnieuws zegt de directeur van Binnenlandse Zaken, Nazir Eskak, dat een groot deel van deze ambtenaren zijn gelden al heeft ontvangen. 

Over het efficiënt gebruik van het overheidsapparaat zegt Eskak dat het nodig is om hervormingen door te voeren. Hoewel er nog verbeteringen mogelijk

zijn, kan gesteld worden dat er belangrijke stappen zijn gezet richting de opschoning en herstructurering van het ambtenarenapparaat. Dit is een noodzakelijke stap om de efficiëntie en effectiviteit van het overheidsapparaat te waarborgen en de administratieve processen te moderniseren.

Om de doelen te bereiken, werd een verplichte landsdienaren registratie gehouden van 1 oktober 2021 tot en met 28 februari 2023. Dit resulteerde in het in kaart brengen van 85% van de ambtenaren. Voor de resterende 6.000 ambtenaren werd er in januari 2024 een extra registratieperiode gehouden, waarbij 1.800 ambtenaren zich alsnog hebben gemeld.

De resterende groep van ongeveer 3.000 ambtenaren werd verder

opgeschoond, waarbij brieven naar hen zijn gestuurd. Wie niet gereageerd heeft, is uit het systeem gehaald. Een deel van de ambtenaren dat niet is uitbetaald heeft de Staat voor het gerecht gesleept. Deze zaak is nog bij de rechter in behandeling.Naast de registratie is er gewerkt aan het moderniseren van het administratiesysteem van de overheid.

Er werd een personeelsdata-informatiesysteem gelanceerd dat de gegevens van overheidswerknemers digitaal vastlegt, wat fouten minimaliseert en de uniformiteit en efficiëntie verhoogt. Tegen het einde van dit jaar is het de bedoeling dat alle 17 ministeries dit systeem gebruiken.Bij het aantreden van de huidige regering werden diverse onregelmatigheden geconstateerd, die sindsdien met een Public Sector Reform Plan (PSR) aangepakt worden, zegt Eskak.

Het PSR-uitvoeringsplan heeft geleid tot verschillende activiteiten gericht op specifieke doelen die deze regeerperiode gerealiseerd moeten worden. Enkele belangrijke doelen zijn het actualiseren en in kaart brengen van het ambtenarenbestand, het opschonen van de betaalrol van de overheid (Cebuma-bestand), en het her- en bijscholen van overtollige landsdienaren.

Hiervoor zou een servicecenter opgericht worden waar deze werknemers nieuwe vaardigheden zouden aanleren om hen dienstbaar te maken voor de private sector. Hoewel de voorbereidingen hiervoor zijn getroffen, is dit laatste punt nog in ontwikkeling.

| starnieuws | Door: Redactie