• zondag 16 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ZWIJGZAME SLM-DIRECTEUR ZEGT VOOR HETERE VUREN TE HEBBEN GESTAAN

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

De in maart van dit jaar aangestelde directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, Paul de Haan heeft er geen problemen mee of stoort zich er niet aan dat op sociale media de spot met hem wordt gedreven. De speculaties rond zijn persoon, zijn aanstelling bij het luchtvaartbedrijf en zijn eventuele kwaliteiten voor deze functie, laat hij voor het moment voor wat zij zijn. 

“Mijn ambitie is dat het bedrijf met zoveel potentie gaat groeien; ik heb voor hetere vuren gestaan”, zegt hij.

Het herstelplan dat de SLM uit haar financiële en benarde positie moet halen is nu de belangrijkste focus voor de Haan. Echter weigert hij hierover en over andere plannen en projecten op dit moment in de publiciteit te treden. Dat doet hij pas wanneer het plan is goed gekeurd en doorgesproken met de regering als aandeelhouder, maar vooral ook wanneer dat eerst volledig is doorgesproken met het SLM-personeel, dat op dit moment behoort tot één van de belangrijkste bronnen die zijn motivatie aanwakkeren.

Op verzoek van De Haan die, dit interview afstaat, samen met Steven Gonesh, ‘vice president operations’, wordt besloten om, om professionele redenen vooralsnog geen aandacht te schenken aan ‘geroezemoes’ rond zijn persoon en om redenen van concurrentie, ook niet over zakelijke aspecten die de positie van het staatsbedrijf in gevaar kunnen brengen. Intussen is wel bekend dat de financiële positie van de vliegmaatschappij, met een schuld van bijkans USD 102 miljoen, een heet hangijzer is in het herstelplan. Er is behoefte aan een overbruggingsfinanciering. Hoeveel dat moet zijn en waar het vandaan moet komen is volgens de directeur nog niet vastgesteld. Voor wat betreft de inhoud van het herstelplan en andere aspecten, waarover aan hem indringende vragen worden gesteld zegt de Haan, “We maken eerst ons huiswerk, daarna staan wij open voor nog meer publiciteit”.

Het herstelplan wordt volgens hem opgesteld met en door alle SLM-ers. “We hebben input van iedereen nodig bij de SLM. Met eerst de regering en daarna het personeel zal het goed doorgepraat worden. Onder geen beding zal het personeel iets lezen in de media ten aanzien van het plan voordat zij dat van de directie vernomen hebben”. De Haan is zich ervan bewust dat gegeven de omstandigheden waarin de SLM zich bevindt er sprake is van een personeelsoverschot. Echter denkt hij er op dit moment er niet aan uitspraken te doen over de toekomst van de bijna 300 man personeel. “Op dit moment praten wij niet over banen die op de tocht zouden staan.

Ik zie nu een grote SLM-familie en dat is een van de positieve aspecten om het bedrijf gezond te maken.

Natuurlijk zullen we moeten werken aan rationalisering van het bedrijf. Dat zal alles te maken hebben met onze groeimogelijkheden en de kansen die er liggen. Het rationaliseren zal daarvan afhankelijk zijn”, zegt de Haan.

Betrekken van het personeel is dan ook een van de eerste prioriteiten van de nieuwe directeur. Wat uiteindelijk van het bedrijf zal worden zal een eindproduct zijn van de ‘hele familie, ongeacht welke functie iemand ook bekleedt binnen het bedrijf. De Haan heeft om inhoud daaraan te geven geïntroduceerd dat elke werkweek begint met een spontane bijeenkomst op onder andere het bordes van het hoofdkantoor aan de Jaggernath Lachmonstraat. “Het is geen bijeenkomst van de directie maar van de SLM-ers. Er worden vragen gesteld, informatie verstrekt en iedereen heeft zo zijn of haar input. Op de vrijdag hebben wij dan een inloop uurtje van de directie en kan elk personeelslid binnen stappen voor een gesprek. Het is fantastisch op die manier met elkaar te werken. Voor nu is belangrijk dat we samen kijken naar en op welke manier de SLM weer gezond te maken”, zegt de Haan.

Herpositionering SLM

Volgens de Haan verdient de SLM, met name in de regio een nieuwe positie. De huidige Corona situatie heeft wat dat betreft een mogelijk positieve toekomst voor het staatsbedrijf daarin.

Het aanboren, of beter gezegd het overnemen van vliegroutes naar onder andere Europa die vanwege de pandemie in passagiersaantal zijn afgenomen en niet langer aantrekkelijk zijn voor grote vliegmaatschappijen, biedt die mogelijkheid. “Wij willen dan Paramaribo als hub gebruiken en met kleinere toestellen deze routes, vanuit de regio naar Europa gaan onderhouden. Een overstapluchthaven vanuit Paramaribo naar Europa”, zegt de nieuwe directeur.

De nabije toekomst van de SLM op de route Paramaribo –Amsterdam zal afhankelijk zijn van hoe de internationale luchtvaart zich na de Covid-pandemie herstelt. De Haan heeft er alle geloof in dat voor de SLM ook daar een positieve toekomst in ligt. Hij legt uit dat op zakelijk gebied het internationaal luchtverkeer niet meer zal zijn zoals voor Corona. “De pandemie heeft met zich meegebracht dat zakelijke meetings, virtueel mogelijk efficiënter zijn dan reizen van het ene land nar het andere of van stad naar stad.

Maar sociaal ofwel familiebezoeken van en naar elkaar die blijven bestaan en daar is deze route een goede markt van”. Volgens de SLM-topman is er nu al een enorme vraag om informatie naar hoe en wanneer het vliegverkeer op deze route zich zal herstellen en wat het schema zal zijn. “Wij willen in de mand juli ons schema gaan uitzetten naar twee frequenties in de week. Ik kan nu niet precies aangeven wat ons marktaandeel op die route zal zijn; dat kan pas wanneer duidelijk is hoe vaak de andere spelers, KLM en TUI eventueel op deze route actief zullen zijn.

Vertrouwen

Met alle plannen en voornemens die in het herstelplan opgenomen worden om de SLM uit haar benarde positie te halen, is vertrouwen afdwingen voor en in deze vliegmaatschappij een van de belangrijkste doelen die gesteld moet worden. “En dan gaat het om dingen die simpel lijken, maar van eminent belang zijn”, zegt de Haan. “Noem maar het op tijd vertrekken van onze kisten, de technische ambiance die met een vlucht gepaard gaat. Er zijn enorm veel schakels die daarmee te maken hebben. We zullen net als andere maatschappijen misschien moeten afdwingen dat passagiers lang voor vertrek zich aanmelden. Op tijd vertrekken kost niets, maar is wel belangrijk”, zegt de Haan. Technisch directeur bij de SLM, Steven Gonesh voegt er aan toe dat wat de vliegveiligheid betreft de SLM mag bogen op de certificering van verschillende internationale luchtvaartautoriteiten.

Bedreigingen

Volgens de directeur wordt de toekomst van de SLM vooral bedreigd door hoe de situatie in de luchtvaart er na Corona er uit zal zien. Dat is een grotere bedreiging dan de invloed van de politiek op het staatsbedrijf. ‘’Die invloed heb je overal in de wereld. Het is ‘part of the business’ en niet iets Surinaams. Er moet naar elkaar worden geluisterd waardoor de dialoog gaande wordt gehouden. Tot nu toe kan ik niet zeggen dat ik door de politiek enige beperking krijg opgelegd, maar word ik juist aangemoedigd. Ik zie positieve vooruitzichten, het is een grote uitdaging maar ik zou er niet aan zijn begonnen als ik het niet aan kan”. De Haan is zijn carrière in de luchtvaart begonnen met het bekleden van verschillende functies. “Ik heb zowel bij de KLM als bij Kenia-Airways operationele functies bekleed maar ook commerciële, die combinatie, bleek een goede te zijn, bij onder andere het opzetten van nieuwe routes en het aantrekken van passagiers, belangrijke aspecten voor deze nieuwe uitdaging”, zegt de Haan.

UNITEDNEWS

 

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie