• vrijdag 17 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zusterorganisaties coalitie spreken hun diepe afkeuring uit

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie

Zusterorganisaties van de coalitie spreken hun diepe verontwaardiging en afkeuring uit over het geëtaleerde gedrag en uitspraken gedaan door een groepje dat zich noemde actievoerders, op 10 september, voor en tijdens de Anton de Kom lezing jegens de president van de Republiek Suriname. Meer nog de president van ons land van herkomst, Suriname.

Wij respecteren het recht op demonstratie en vrije meningsuiting. Echter het doen van denigrerende en beledigende uitspraken jegens het staatshoofd, is geenszins een uiting van wederzijds respect en waardering.

Wat ons ook zeer heeft verbaasd zijn ook de racistische en vulgaire uitspraken, die zijn gedaan richting het staatshoofd van het land, dat voorop gaat in een multiculturele en multi-etnische samenleving, die sinds mensenheugenis vreedzaam en in goede harmonie en gebroederlijk naast elkaar woont en leeft.

De president, ook onze president, is op werkbezoek geweest om ons land van herkomst op de wereldkaart te zetten en netwerken in beeld te krijgen, in het belang van de ontwikkeling en vooruitgang het land en volk.

Wij hopen en verwachten dat deze onbesuisde actie als een incident kan worden beschouwd en de initiatiefnemers tot inkeer komen en zulke acties, die wij met klem afkeuren, in de toekomst achterwege laten.

Zusterorganisaties coalitie Nederland Disclaimer Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel. Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie