• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zittingstermijn Loonraad verlengd tot eind december

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Steven Mac Andrew in gesprek met leden van de Nationale Loonraad onder leiding van Wonnie Boedhoe. (Foto: AW&J) De Nationale Loonraad moet met voortvarendheid werken aan de vaststelling van het minimum uurloon voor 2023. Hiertoe heeft minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) maandag de zittingstermijn van de Loonraad met verlengd tot eind december. De minister benadrukte
dat het gaat om een verlenging van de termijn en niet de installatie van een nieuwe raad, hoewel de sociale partners nieuwe leden hebben voorgedragen. De Loonraad wordt geleid door Wonnie Boedhoe. Het huidige algemeen minimum uurloon is sedert 1 juni dit jaar door de Regeringsraad vastgesteld op SRD 20 voor alle sectoren.   Mac Andrew heeft de Loonraad geïnformeerd over een binnenkort in te stellen commissie die de werking van de Wet Minimumloon zal evalueren. Deze mededeling is belangrijk voor de Loonraad omdat de taken en bevoegdheden van dit orgaan worden ontleend aan deze wet. De Wet Minimumloon is in werking getreden in september 2019 en de wet verplicht de minister om twee jaren na haar inwerkingtreding over te gaan tot evaluatie. Vanwege de Covid-19 pandemie is dit echter niet gebeurd, maar de tijd is nu rijp daarvoor, meldt de Communicatie Unit van AW&J. De Loonraad gaf de minister de garantie dat hij later dit jaar een voorstel voor een nieuw minimum uurloon mag tegemoet zien. Ook kijkt de Loonraad uit naar de bevindingen van de evaluatie van de wet om na te gaan hoe het mechanisme ter vaststelling van het minimumloon zou moeten voortgaan. Het besluit van de Raad van Ministers om op 1 juni 2022 de termijn van de Loonraad te verlengen is volgens Mac Andrew om te voorkomen dat er stagnatie zal optreden bij de vaststelling van het volgend minimum uurloon dat op 1 januari 2023 in werking zal moeten treden. De onderhandelingen en gedachtewisseling over het nieuw minimumloon tussen de verschillende partners binnen de Nationale Loonraad moesten in principe al begin dit jaar zijn aangevangen. Volgens de Loonraad is er een tijdsdruk, maar er is nog geen man overboord. Uit deze bespreking kan worden opgemaakt dat de  Loonraad op koers ligt naar 2023. 

| starnieuws | Door: Redactie