• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zeventig jongeren beginnen aan SAO Vaktraining Verpleegassistent

| dagblad suriname | Door: Redactie

Zeventig jongeren, het merendeel dames, hebben met beide handen de kans aangegrepen om getraind te worden tot verpleegassistent. Die mogelijkheid wordt geboden door de stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) door tussenkomst van het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning dat 90% van de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor deze training.

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J) heeft maandag 28 november het startsein gegeven voor de  training.  De goede opkomst stemde de bewindsman goed, omdat de jongeren met de kennis en vaardigheden die ze zullen opdoen, betere kansen maken op de arbeidsmarkt. De minister

wees de cursisten erop, dat ze van start gaan met een vakopleiding, die ze zal vormen om een beroep uit te oefenen in de zorg. 

De bewindsman wees de aanwezigen ook erop, dat de regering vaktrainingen, vooral aan jongeren en in het bijzonder aan kansarme en risicojongeren, zal blijven stimuleren. Hij gaf aan, dat het ministerie ook zal inspelen op de behoefte aan arbeidskrachten in overige sectoren door jongeren vaktechnisch klaar te stomen opdat ze aan de vraag kunnen voldoen.

De directrice van de SAO, Joyce Lapar, en de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, tevens onderdirectrice Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, hebben de jongeren moed ingesproken om de training af te ronden. Ze hopen op een honderd procent slagingspercentage, waarna de cursisten de opgedane kennis en vaardigheden ten volle kunnen benutten. 

De duur van deze training is gesteld op 1 jaar en is opgesplitst in 2 modulen. Module 1 waarmee van start is gegaan, omvat de vakken: Huishoudelijke zorg, Ethiek, Inleiding Verpleegkunde, Nederlands, Sociale vaardigheid, Veiligheidsleer en Rekenen. De training wordt aan 2 groepen van 35 cursisten geboden. De financiering van deze training wordt voor 90% gedragen door het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën & Planning.

| dagblad suriname | Door: Redactie