• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Zal oli moni verbetering brengen?

| starnieuws | Door: Redactie

Met heel veel woorden is de oli moni aangekondigd. De middenklasse zal worden gesubsidieerd. De hamvraag is wat er met de lage klasse gebeurd? Subsidie op openbaar bus- en bootvervoer is helemaal afgeschaft. De mensen die een bus of boot pakken om zich te verplaatsen, behoren tot de lage klasse. Deze groep verdient ook minder, maar betaalt voor levensmiddelen dezelfde
prijs in de winkels als de midden- en hoge klasse die veel meer verdienen. Het uiteindelijk resultaat is duidelijk. De mensen van de lage klasse houden nauwelijks wat over en komen vaak ook geld tekort om uit te komen. Het is een groep die vaak werk verricht tegen een minimum uurloon. Maandelijks verdienen zij niet eens het bedrag om op de armoedegrens te leven. Het is ook deze groep die vaak de nodige ondersteuning ontbeert. Deze groep zal niet in aanmerking komen voor de oli moni met uitzondering van als ze ook een auto bezitten. De middenklasse daarentegen die gezien wordt als de groep die de economie draaiende houdt, is door het beleid van deze regering met de grond gelijkgemaakt. Hun koopkracht is enorm achteruitgegaan. Het is meer deze groep die gesubsidieerd zal worden. Terwijl de olieprijs marktconform wordt, zullen zij maandelijks een volle tank benzine, na registratie en screening, gratis krijgen. In de presentatie van de deskundige van de regering is aangegeven dat er 133.000 auto’s zijn en de groep van P1, P2 en P3 in aanmerking komen. Tijdens de presentatie is ook aangegeven dat het ministerie een bedrag van ruim SRD 150 miljoen op maandbasis subsidieert. Een bedrag dat zeer hoog en ongeloofwaardig klinkt. Een eenvoudige berekening leert ons dat indien alle 133.000 autobezitters zich registreren en in aanmerking komen voor die subsidie, wat zeer onwaarschijnlijk is, en de regering per autobezitter SRD 1.000,- op maandbasis subsidieert, de regering slechts een voordeel van SRD 17 miljoen zal hebben. Het voordeel zal afhangen van hoeveel er gesubsidieerd zal worden. Het bedrag is door de deskundige niet bekendgemaakt. Dit zegt ook al veel over de voorbereiding en uitvoering van deze maatregel. De invoeringsperiode lijkt ook niet haalbaar te zijn. Daarentegen zullen door de stijging van de brandstofprijs alle prijzen in de winkels stijgen. Deze stijging zal met elke wijziging van de prijs van brandstof meebewegen. Niet alleen de prijs van gasoline, maar ook diesel zal stijgen. Dat wil zeggen dat de kosten van lokale producenten ook zal stijgen met het gevolg van prijsstijging van lokale producten. Dit zal ertoe leiden dat de concurrentiepositie van onze lokale bedrijven enorm achteruit zal gaan. Ook de afzet zal afnemen. Een marktconforme prijs voor brandstof zal in alle sectoren doorwerken. Precies hoe de stijging van wisselkoers overal doorwerkt. Het marktconform optrekken van de prijs en het tegelijkertijd subsidiëren, zal weinig effect hebben op het verbruik. Men zal een volle tank leegrijden en daarna tegen de marktconforme prijs tanken. Een marktconforme prijs voor brandstof zal weinig effect hebben op de smokkel zolang de prijs van brandstof in de buurlanden hoger ligt. Het zal wel minder winstgevend zijn, maar niet minder aantrekkelijk indien die smokkelaars geen andere bron van inkomsten hebben. Hoe deze maatregel de druk van de wisselkoers zal wegnemen, is dan behoorlijk onduidelijk terwijl de negatieve gevolgen van deze maatregel duidelijk zijn. Daarop komt nog dat de energietarieven weer omhooggaan. Echter zal die verhoging geen verhoging van 10% zijn, zoals de regering het volk eerder had voorgehouden, maar meer. Met een hogere wisselkoers, een hogere prijs voor brandstof en stijging van de elektriciteitsprijs zullen de prijzen extra hard stijgen. Deze maatregelen zullen ertoe leiden dat de koopkracht van de burger enorm zal dalen. Het zal weer het volk zijn die enorm zal inleveren. De subsidie via de oli moni zal ook niet duurzaam zijn. Het maandelijks ophoesten van zo een groot subsidiebedrag door het ministerie van Financiën is zo goed als onmogelijk. Vooral omdat er geen nieuwe inkomstenbron wordt aangeboord. Het geld zal dus weer afgetroggeld worden van het volk. Simpel opgetekend betekent het dat de lage klasse en de middenklasse verder achteruit zullen gaan. Er is dus absoluut geen verbetering op komst. Ook niet met een volle tank benzine. De armoede zal toenemen en ontwikkeling achterwege blijven. Salarbaks Aziez

| starnieuws | Door: Redactie