• maandag 25 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Workshop voor oplossing hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo

| waterkant | Door: Redactie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heeft afgelopen dinsdag middels een workshop een aanvang gemaakt om te komen tot oplossing voor de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo. In dat kader is spontaan deelgenomen door verschillende goudopkoop en –exportbedrijven, het NIMOS, het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Deviezencommissie.

Het is een zeer vruchtbaar workshop geweest, omdat de waarnemend Procureur-generaal, Mr. Garcia Paragsingh in overleg met alle betrokkenen naar mogelijkheden heeft gekeken, welke op adequate wijze de uitstoot van de kwikdamp kan indammen. Vanuit de zijde van de Surinaamse goudopkoop en –exportbedrijven is in ieder geval gebleken dat zij open

staan alsook bereid zijn om in het belang van de volksgezondheid de nodige maatregelen te treffen.

Er is zelfs door de bedrijven doorgegeven dat de uitstoot van kwik gekwalificeerd kan worden als “1 voor 12”. Ook zijn de bedrijven de mening toegedaan dat handhaving en monitoring optimaal en efficiënt dient plaats te vinden, waarmee het OM helemaal eens is. 

Op de vraag van het OM om een inkijk te mogen hebben bij bedrijven waar de kwikuitstoot goed gereguleerd is, is daarop positief gereageerd en zal de komende week reeds een aanvang daarmee worden gemaakt. Het OM zal samen met NIMOS en de Deviezencommissie de handhaving en monitoring ter hand nemen.

De bedrijven waar de uitstoot van kwik nog niet gereguleerd is, zullen in de gelegenheid worden gesteld om die alsnog te doen binnen een door het OM te bepalen periode.

Voorts heeft het OM de brug geslagen met NIMOS en de Deviezencommissie, zodat elke vergunning die uitgegeven wordt voor goudopkoop- en exportbedrijf voortaan verplicht aan een aantal milieuvoorwaarden moet voldoen.

| waterkant | Door: Redactie