• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen moet veestapel gezond maken

| cds | Door: Redactie

De Wet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen is een van de randvoorwaarden om de rundveestapel in Suriname gezond te maken. Dit zei minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) op dinsdag 14 maart 2023 bij de voortzetting van de behandeling van de relevante ontwerpwet in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de bewindsman moet de wet niet als een op zichzelf staande maatregel worden gezien, maar als de eerste stap tot het gezond maken van de Surinaamse rundveestapel.

De LVV-minister zegt dat uit statistieken van de afgelopen jaren – van 2012 tot heden – geconcludeerd kan worden dat het aanbod

van dieren voor de slacht drastisch is afgenomen. In 2012 waren dat 10.407 runderen; in 2021 daalde het aanbod naar 7.483. “De slachtverhouding tussen mannelijk en vrouwelijk vee vertoont reeds enige tijd een stabiele trend van 50 om 50 procent”, aldus minister Sewdien. Hij benadrukt dat deze verhouding van ten slacht aangeboden dieren niet op groei van de kudde duidt, maar op een geleidelijke afname.

Minister Sewdien: “Voor het keren van het tij is het noodzakelijk om enkele randvoorwaarden te scheppen.” De bewindsman noemt in het bijzonder het in stand houden van het reproductief deel van de lokale kudde. Hij zegt dat deze randvoorwaarde invulling krijgt middels goedkeuring van het aangeboden wetsvoorstel. Tevens is het van belang dat wordt gewerkt aan graslandverbetering, aangezien gras als hoofdvoedsel dient voor runderen. Verder zullen volgens de LVV-minister ook de Kunstmatige Inseminatie (KI-diensten) weer op gang moeten worden gebracht.

Voor wat dit laatste betreft is het directoraat Veeteelt in januari dit jaar begonnen met het synchroniseren en insemineren van runderen op de Staatsboerderij. Verder is ook een aanvang gemaakt met de verkoop van spermarietjes aan particuliere inseminatoren. Minister Sewdien zegt dat er in het verleden equipment voor graslandverbetering aan veehoudersorganisaties ter beschikking is gesteld. In 2006 en 2016 zijn er KI-trainingen aan particulieren verzorgd en in 2012 en 2022 drachtigheidsonderzoekstrainingen aan zowel veehouders als veetransporteurs.

| cds | Door: Redactie