• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde

| starnieuws | Door: Redactie

Bedrijven met een belaste omzet tot SRD 1 miljoen zijn vrijgesteld voor de BTW. Boven dit bedrag geldt een registratieplicht, waarmee ook bepaalde administratieve verplichtingen actief worden die in de wet verplicht zijn gesteld. Een bedrijf dient een inkoopboek en een verkoopboek te hebben. Dit betekent dat men deze modules voor het financieel pakket moet aanschaffen of de bestaande modules in
overeenstemming moet brengen met de eisen van de wet, wilt u de BTW in aftrek kunnen brengen. Verschillende soorten BTW dienen apart in aanmerking genomen te worden. Ondernemers die gemengde prestaties leveren (belaste en vrijgestelde) hebben een nog gedetailleerde administratie nodig voor de herzieningsregeling. U zult uw financiële administratie moeten inrichten en in overeenstemming moeten brengen met de wettelijke eisen, anders kan de BTW aftrek u geweigerd worden. Een belangrijk verschil met de huidige OB is dat men per 1 januari overstapt naar het factuurstelsel. Dit betekent dat de ondernemer de af te dragen BTW zal moeten voorfinancieren. Ook al heeft uw debiteur nog niet betaald, u zult die gefactureerde BTW moeten aangeven op aangifte en moeten afdragen. Bedrijven met een lange debiteurentermijn zullen een oplossing moeten zien te vinden om eventuele liquiditeitskrapte te overbruggen/vergroting van uw werkkapitaal. Wilt u de 12% OB die thans in uw voorraad zit, kunnen aftrekken in 2023, dient u daartoe een verzoek in te dienen bij de inspecteur, waarbij er ook eisen worden gesteld aan uw administratie. De pioniers in het bedrijfsleven heeft afgelopen donderdag met succes de praktijkcursus BTW afgesloten. Sjon van Tewari svtewari@live.com

| starnieuws | Door: Redactie