• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wereldbank met grote delegatie naar Suriname

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- De Wereldbank is na geruime tijd met een grote delegatie op bezoek in Suriname.

Met dit bezoek toont de Wereldbank dat zij de samenwerking met Suriname naar een hoger niveau wil tillen.

Met de Wereldbank worden al vanaf vorig jaar diepgaande gesprekken op technisch niveau gevoerd. In september dit jaar vond er een virtuele missie plaats en thans dus een hoog bezoek.

Gesprekken in het kader van dit bezoek zijn gericht op wat additioneel nog gedaan kan worden en hoe het instituut zou kunnen bijstaan om zelfs buiten het kader van het programma met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) doelgerichte programma’s en projecten kan initiëren.

Zoals bekend werken het IMF, de Wereldbank en de Inter-Amerikaans Ontwikkelingsbank (IDB) nauw samen. De delegatie voert gesprekken met Suriname over onder meer het Herstelplan en de ondersteuning daarvan.

Tijdens het tweedaagse bezoek staan besprekingen met president Chandrikapersad Santokhi, de Governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer, en zeven ministers op het programma.

De delegatie van zes personen staat onder leiding van Lilia Burunciuc. Zij is per 1 juli de nieuwe Wereldbank Country Director voor het Caribisch gebied en sinds 1996 werkzaam bij de Wereldbank.

Ontvangst bij president Santokhi

Tijdens het bezoek aan president Santokhi op 18 oktober, waar ook vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning aan participeerden, werd in een zeer open sfeer met elkaar gesproken.

De president gaf een kort overzicht van hetgeen de regering vanaf 25 mei 2020 gedaan heeft en wat de plannen in grote lijnen zijn. De delegatieleider van de Wereldbank gaf aan dat zij bij de bank onder de indruk zijn dat Suriname op eigen kracht zoveel heeft gerealiseerd.

De Wereldbank wil Suriname assisteren met een aantal projecten en programma’s en zij zijn bezig om zich daarop te oriënteren.

Het gesprek ging verder over de verschillende mogelijkheden waar de Wereldbank met expertise en financiële middelen in kan komen.

Tijdens de gesprekken met de vakministers zullen deze mogelijkheden verder besproken worden, naast de paar projecten die nu reeds lopen. Ook de samenwerking met het IMF kwam aan de orde.

Samenstelling delegatie

Suriname maakt binnen de Wereldbank deel uit van de landengroep Brazilië. Karel Eckhorst, adviseur van de uitvoerende directeur van deze landengroep, die ook aanwezig was, spreekt van een stevig team welke Burunciuc vergezelt.

In dit team zitten Robert Taliercio, Regional Director for Equitable Growth, Finance and Institutions, (EFI) Doerte Doemeland, EFI Practice Manager, Javier Suarez, EFI Program Leader, Jozef Draaisma, EFI Senior Country Economist voor Suriname en Judith Green, Country Manager, International Finance Corporation (IFC) een zusterorganisatie van de Wereldbank welke zich vooral bezighoudt met private sector ontwikkeling en financiering.

Van Surinaamse zijde waren naast de eerdergenoemde personen Iris Sandel (directeur Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën & Planning) en Marten Schalkwijk (coördinator van het Herstelplan) aanwezig.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie