• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Weinig vertrouwen in politiek en machtsinstituten

| de ware tijd | Door: Redactie

Resultaten opinieonderzoek ‘enigszins pijnlijk’

door Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — Ruim 80 procent van de samenleving heeft geen vertrouwen in de democratie en (politieke) machtsinstituten. Democratie wordt gezien als een politiek instrument in handen van corrupte politici. Geen enkel instituut, zowel politiek als niet-politiek, scoort boven het gemiddelde.

Over het algemeen is het vertrouwen in politieke instituten, zoals de president, het parlement, politieke partijen van zowel de oppositie als coalitie en de Communicatie Dienst Suriname, het laagst ten opzichte van niet politieke.

Hieronder vallen de rechterlijke macht, het Onafhankelijk Kiesbureau, leger en politie. Wat opvalt is dat de burger veel meer vertrouwen heeft

in maatschappelijke instituten zoals kerkgemeenschappen en belangenorganisaties. Dit zijn resultaten uit een wetenschappelijk onderzoek naar het vertrouwen in democratie en politiek in Suriname.

“Hoewel Suriname niet verschilt van andere democratieën als het gaat om hoe de samenleving oordeelt over politici, zijn hier de kritieken erg zwaar“

Enigszins pijnlijk

Het onderzoek is gedaan door de Universiteit van Leiden in Nederland en Stichting Projekta in Suriname, als deel van een groter onderzoek dat in vier landen wordt uitgevoerd. Directeur Sharda Ganga en socioloog Rayah Bhattacharji van Stichting Projekta benadrukken dat dit onderzoek niet gaat over de populariteit van politici en politieke partijen. De Leidse onderzoekers Wouter Veenendaal en Honorata Mazepus noemen de resultaten ‘enigszins pijnlijk’.

Hoewel Suriname niet verschilt van andere democratieën als het gaat om hoe de samenleving oordeelt over politici, zijn hier de kritieken erg zwaar. Op een schaal van één tot en met vijf scoren politici niet eens boven het gemiddelde

. Zij worden gezien als corrupt, niet betrouwbaar, zorgen voor de eigen etnische groep, doen weinig of niets aan de belangen van de kiezers, denken meer aan zichzelf en werken niet voor het belang van Suriname. Opmerkelijk is dat de 1220 deelnemers in Paramaribo, Wanica en Para stellen dat politieke partijen veel op elkaar lijken.

In het onderzoek zijn scenario s voorgehouden aan de deelnemers over politici ten aanzien van hun legitimiteit en het vertrouwen in hen hebben. De deelnemer mocht zich uitspreken over een politicus van zijn of haar meest favoriete of minst favoriete partij. Hieruit blijkt dat de legitimiteit van de politicus hoger uitvalt wanneer hij/zij eerlijk is en ervoor zorgt dat er een gelijke verdeling en toegang is tot middelen en mogelijkheden zoals onderwijs, volksgezondheid en gronduitgifte.

Dit wil echter niet zeggen dat deze politicus ook het vertrouwen geniet van de burger. Over het algemeen zijn burgers tegen begunstiging van verwanten en vriendjes. Echter zijn zij bereid enigszins door de vingers te kijken en het te vergeven wanneer er redelijk en voor iedereen toegang is tot de middelen.Enerzijds mag hieruit worden geconcludeerd dat goede verdeling van middelen en zorgen voor welvaart belangrijk zijn voor de burger, ook al zou het vertrouwen in politici en instituten niet zijn wat het wezen moet. Legitimiteit verhoogt de kans om te werken aan het vertrouwen en aan instituten. Anderzijds is dit gegeven een pijnlijke waarneming voor de sociale wetenschapper Kirtie Algoe, die samen met collega’s Jair Schalkwijk en Jack Menke het onderzoek als panel hebben becommentarieerd.

Algoe merkt op dat in het onderzoek vooral jongeren bereid zijn onder de genoemde voorwaarden vriendjespolitiek te vergeven en door de vingers te zien. Voor haar is dit een teken aan de wand over het verval van normen en waarden in Suriname.

Methodologie

Jack Menke heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij het onderzoek op de methodologie en de aselecte representatie. Volgens hem moet daar heel zorgvuldig mee worden omgesprongen omdat zonder nauwkeurigheid al snel een verkeerd beeld geschapen kan worden. Echter vinden hij en zijn collega-panelleden dat het onderzoek een goed beeld geeft van hoe in de samenleving wordt gedacht over politiek, democratie en instituten.

Projekta onderschrijft Menkes kritische kanttekeningen. Ganga benadrukt dat het hier niet gaat om een onderzoek over politieke partijen en hoe populair ze wel zijn of niet. Het gegeven in het onderzoek dat ex-president Desi Bouterse meer vertrouwen geniet dan zijn opvolger Chandrikapersad Santokhi, is van veel meer indicatoren afhankelijk.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal personen, hun politieke vertegenwoordiging of zelfs dat op het moment van vraagstelling personen hun teleurstelling uitspreken in de huidige regering. “Er zal altijd een aspect zijn van sociale wenselijkheid. Je kan niet met elektroden aan iemands hun hoofd nagaan of hij de waarheid spreekt.”

Bhattacharji heeft daarom volgens wetenschappelijke standaarden dan ook de resultaten van het onderzoek aan een dieperliggende analyse onderworpen. Zo komt zij tot het inzicht dat het gegeven in het onderzoek dat gestemd wordt op partij-idealen en kwesties van politieke programma een ander resultaat oplevert.

“Dit onderzoek gaat over vertrouwen in politici en politieke instituten. Het is een onderzoek naar trends en hoe mensen in het algemeen denken. Dit is slechts een onderdeel”, zegt Ganga.

Volgens haar blijkt dat duidelijk in het verschil tussen legitimiteit en vertrouwen. In het onderzoek is door middel van een grafiek aangegeven dat de burgers prijs stellen op eerlijkheid en vrijheden zoals het recht om te kunnen protesteren. “Dus ook al geef je mensen grond en andere dingen, maar pak je het genoemde recht van ze af, zul je ervoor boeten.”

Na de presentatie van de onderzoeksresultaten bij het Institute for Graduated Studies and Research van de Anton de Kom universiteit zijn onderzoekers en panelleden in discussie gegaan met het publiek en hebben vragen beantwoord.

| de ware tijd | Door: Redactie