• woensdag 05 October 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Weer overtredingen geconstateerd bij winkels tijdens controle

| waterkant | Door: Redactie

Onderzoeksambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Suriname hebben tijdens hun reguliere controlewerkzaamheden wederom overtredingen geconstateerd bij winkels.

Aan de Helena Christinaweg zijn er verschillende winkels gecontroleerd in de periode 9 tot en met 15 september 2022. Bij de ondernemingen zijn er niet-geijkte weegschalen aangetroffen die alsnog in orde gemaakt moeten worden. Ook zijn er geen inkoopbonnen aangetroffen bij de winkeliers en zijn prijzen terstond teruggedraaid volgens de prijslijst.

De klachten unit van het ministerie van EZ had een klacht ontvangen waarbij er is aangegeven dat een winkelier water

in voorverpakte suiker had gezet. Uit onderzoek van de ECD  is gebleken dat deze klacht niet op waarheid berust.

Op verschillende goederen zoals gasbom, kippenbout en gascylinders was er geen prijsaanduiding. Ook op diverse dranken in de koelkasten waren er geen prijzen vermeld. De goederen moesten terstond onder toezicht van de ECD worden voorzien van een prijsaanduiding.

In het ressort Latour zijn er ook verschillende winkels gecontroleerd. Er is prijsopdrijving geconstateerd op Nutrilon 2 en thee van het merk breakfast thee. De prijzen zijn terstond teruggedraaid volgens prijslijst.

Het ministerie doet een oproep op de Surinaamse winkeliers om zich te houden aan de regels.

| waterkant | Door: Redactie