• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Website met informatie voor en over de agrarische sector vandaag online

| suriname herald | Door: Redactie

De website met informatie voor en over de agrarische sector is vanaf vandaag online. De agrarische sector of primaire sector is vanuit economisch oogpunt gezien, dat onderdeel van de maatschappij dat grondstoffen en voedsel levert. De verwerking gebeurt in de secundaire sector.

De primaire sector beslaat de bedrijfstakken:
- landbouw: het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.
- veeteelt of veehouderij is de tak van landbouw waarbij men vee houdt voor het verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont. Door selectief te kruisen kunnen eigenschappen van het gebruiksvee steeds verder worden aangepast aan de commerciële behoeftes.
- visserij: activiteit om organismen uit het water te halen, zoals vissen, week- schaal- en schelpdieren, zoogdieren, algen en wieren, gericht deels op voedselvoorziening (directe en indirecte voedselvoorziening) en deels als productiegrondstof (voor onder andere lijm).

Landbouw is meer dan alleen productie, werkgelegenheid en economie. De agrarische sector is economisch, maatschappelijk en landschappelijk van belang voor geheel Suriname. Het bepaalt voor een groot deel de kenmerken en omstandigheden van het platteland, biedt rust en ontspanningsruimte in de verstedelijkte omgeving en maakt onderdeel uit van het vestigingsklimaat voor wonen en werken.

De bedoeling is om de agrarische sector te helpen faciliteren en de maatschappelijke rol te stimuleren met als doel een economisch sterke agrarische sector en een vitaal platteland in harmonies met haar omgeving. Dit vraagt om een actualisatie van agrarische informatievoorziening, want in de huidige tijdgeest is niet langer de geografische ligging van een land bepalend voor succes, maar de beschikbaarheid van kennis.

Branchegerichte kennis en informatie die door Agricopia wordt vergaard bij, in en onder lokale onderzoeksinstellingen en standsorganisaties, naast internationale kenniscentra en aangereikt aan lokale agrarische ondernemers, indachtig onze filosofie dat kennis moet stromen.

Het agrarisch ondernemerschap zal, als het in de pas wil lopen met de snelle economische veranderingen in een globaliserende omgeving, een cultuuromslag moeten maken van verkopen wat het nu eenmaal produceert, naar produceren wat het kan verkopen. Het krijgt daarbij ondersteuning van www.agricopia.net die informeert, stimuleert en waar mogelijk faciliteert.

| suriname herald | Door: Redactie