• vrijdag 03 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘We spelen sterk in op de beleveniswereld van het kind’

| de ware tijd | Door: Redactie

door Arjen Stikvoort

PARAMARIBO — Docente en gedragswetenschapper Bianca Augustuszoon heeft samen met kinderboekenschrijfster Ismene Krishnadath bekeken hoe de kloof in het onderwijs van de stadskinderen en leeftijdsgenoten in de districten kan worden verkleind. “Er wordt niet veel gelezen in Suriname. Daarom hebben we woordbeeldstrategie toegepast. Dat houdt in dat we alleen dat vragen wat je ook daadwerkelijk in het lesmateriaal ziet en wat herkenbaar is. Bijvoorbeeld een glas water is een glas water, een kan water is een kan water. De realiteit is erin verwerkt. We spelen sterk – ruim 90 procent – in op de beleveniswereld van het kind”, vertelt

Augustuszoon. Woordbegrippen, klankherkenning en klankzuiverwoorden komen voor in het lesprogramma. Bovendien worden spelenderwijs rekenkundige begrippen toegepast. Het lesprogramma is gemaakt voor kleuter A en B en gaat tot en met leerjaar 10.

Augustuszoon startte in mei, samen met de Surinaamse artiest Cyriel Lamesie, het leerwerkportaal Bi-Zoon op voor het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat het programma later ook worden geïmplementeerd in het voortgezet onderwijs: LBO, Mulo, Havo, VWO en Gymnasium. De financiering van Bi-Zoon, dat later ook in boekvorm zal verschijnen, geschiedt nog geheel uit eigen zak. “Maar willen we haar verder ontwikkelen, zodat ook meerdere onderwijsinstellingen er gebruik van kunnen maken, zullen we genoodzaakt zijn om sponsors aan te trekken. We hebben berekend dat je voor twee euro per maand per kind, het kind een absolute toekomst kan bieden. Te beginnen bij de basis: goed (digitaal) voor iedereen toegankelijk onderwijs”, aldus Augustuszoon.

“Er is grote vraag naar digitaal onderwijs, maar de huidige lesmethodiek leent zich daar niet echt voor”

De coronapandemie heeft volgens haar de vinger op de zere plek gelegd als het gaat om het Surinaamse onderwijs: digitalisering. Er ontstonden grote leerachterstanden om de simpele reden dat docenten en leerkrachten onvoldoende capabel en gefaciliteerd waren om het digitale onderwijs, het van huis uit online lessen verzorgen, op te pakken. Daar moet het initiatief van haar en Lamesie iets aan veranderen. “We hebben veel enquêtes gehouden. Daaruit is gebleken dat er een grote vraag was naar digitaal onderwijs. Maar de huidige lesmethodiek leent zich daar niet echt voor. Veel mensen hebben niet de optimale internetvoorzieningen ervoor. Bovendien is het internet voor velen een hoge kostenpost.” Daarnaast moeten de docenten worden getraind in hun hernieuwde lesmethodiek.

| de ware tijd | Door: Redactie