• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Waterpeil Nanizwamp kritiek

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het waterpeil in de Nanizwamp in het district Nickerie heeft een kritieke hoogte bereikt. Het gevaar dat het gestegen water over de lekbeteugelingsdam stroomt, waardoor de daar achterliggende rijstarealen onder water komen te liggen, is erg reëel.  

De Assembleeleden Niesha Jhakry en Harriet Ramdien (VHP) hebben donderdag 4 augustus in het parlement aan de alarmbel getrokken. Ze doen een dringend beroep op de regering om met de meeste spoed maatregelen te treffen. De situatie is zeer ernstig. Het kritieke waterpeil ligt op 3.20 meter.

Volgens Harriet Ramdien kan het water in de Nanizwamp elk moment over de lekbeteugelingsdam heen stromen met ernstige gevolgen voor de rijstaanplant. Enkele jaren geleden deed een dergelijke ramp zich reeds voor toen de dam op enkele plekken het begaf.

Niet lang geleden deed zich al een dreigende situatie voor in de Nanizwamp vanwege het gestegen waterpeil. Om deze dreigende situatie te keren werd toen de lekbeteugelingsdam die langs de Corantijnrivier loopt op enkele plaatsen doorgestoken om het water af te voeren. 

De bestaande sluizen en wateroverlaten hebben namelijk niet de capaciteiten om de enorme hoeveelheid water uit de zwamp zodanig af te voeren waardoor het dreigend waterpeil binnen de kortste keren kan dalen.  

De Nanizwamp beslaat een gebied van ruim 110.000 hectare en ligt ten zuiden in het district Nickerie. Het is een belangrijke bron van water voor de bevloeiing van ruim 25.000 hectare aan rijstareaal in het district.  SS 

| dagblad suriname | Door: Redactie