• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Want als de douane erbij komt, is het einde dienst voor de regering’

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — De drie bonden bij de Belastingdienst Suriname van het ministerie van Financiën en Planning hebben vrijdag tijdens een algemene ledenvergadering een weloverwogen besluit genomen als het gaat om het meedoen aan de acties van C-47 en activist Stephano Biervliet. De individuele leden zijn, los van het besluit van de bonden en hun moederorganisatie, vrij om hun democratisch recht om te mogen staken te beleven en de acties te ondersteunen.

Officieel geldt dat leden van de personeelsbond die op de vergadering aanwezig waren nadien naar huis mochten en maandag terug naar het werk. De twee andere

bonden, douane en ontvangers, blijven, vanwege het essentiële karakter van hun diensten, normaal, ook vandaag, aan het werk. “Want als de douane erbij komt, is het einde dienst voor de regering”, zegt Joyce de Vlugt, voorzitter van deze twee bonden.

‘Constructief gesprek’

De besturen zeggen zich ervan bewust te zijn dat terwijl de samenleving, waarvan hun leden ook deel zijn, gebukt gaat onder de huidige economische situatie het motief van de staking voor hen duidelijk moet worde geformuleerd. Ook moet het besluit om het werk massaal neer te leggen goed worden overwogen.

Donderdag hebben de drie bonden, wat zij noemen “een constructief gesprek” gehad met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. De bewindsman is ook meegedeeld dat de moederorganisatie van de bonden, de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), een actiemodel heeft waarachter de bonden staan. Evenwel zullen ze met hun leden een weloverwogen besluit nemen.

Essentiële dienst

Wat de acties betreft zegt De Vlugt dat, met een eendaagse staking, het eventuele doel om de regering naar huis te sturen nog niet wordt bereikt. Het zal een proces zijn. Voor de douane en de dienst der ontvangers heeft altijd, bij regering op regering, gegolden dat wanneer die erbij komen de doelen van de staking vrijwel meestal worden gehaald. De bondsbesturen willen dan wel dat dit een weloverwogen besluit moet zijn.

Tot dat moment is aangebroken willen de bondsbesturen zich richten op het essentiële karakter dat zij hebben. Meteen toegeven aan de oproep om het werk vanaf vrijdag neer te leggen zou betekenen dat cruciale diensten meteen lam worden gelegd, zoals inklaringen van importen, exporten ontvangsten en andere belangrijke waar de economie afhankelijk van is. “Want ook de mensen die gaan staken, en dat begrijpen we helemaal onder deze situatie, kijken uit dat hun pakketten en dozen vrij komen, zeker in deze harde tijd. Dus onze dienst is op dit moment te essentieel”, zegt De Vlugt.

Niet in uniform

Op de vergadering is speciale aandacht besteed aan het actievoeren. De leden hebben toegegeven aan het besluit, hoewel duidelijk was dat de individuele douaneambtenaar liever nu het werk neerlegt vanwege de economische situatie. “Ik kan, net als de andere burgers, niet meer normaal brandstof tanken en het hoofd boven water houden”, zei een geüniformeerde douanier, die met een luid applaus werd ondersteund.

Uiteindelijk is besloten dat het uitgestippelde beleid van de besturen zal worden opgevolgd. De douaneambtenaren en ontvangers die toch van hun democratisch recht gebruikt willen maken, is gevraagd daarvoor een vrije dag op te nemen en niet in uniform bij het protest aanwezig te zijn.

| de ware tijd | Door: Redactie