• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wakay pompen en regenval zorgen voor voldoende water in Nanizwamp

| dagblad suriname | Door: Redactie

De combinatie van het pompen van water via het pompgemaal te Wakay en voldoende regenval in de afgelopen drie dagen heeft ervoor gezorgd, dat het waterpeil in de Nanizwamp in het district Nickerie nu flink is gestegen. Het waterpeil in de Nanizwamp is de afgelopen dagen dusdanig gestegen, dat het irrigatiewater nu door middel van zwaartekracht zijn weg kan vinden naar de padiearealen. 

Sinds een week of drie is de padie-inzaai in Nickerie begonnen, en de beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater is daarbij van cruciaal belang. Sanjakoemar Triloki, waarnemend hoofd van het Overliggend Waterschap MCP (Multi-purpose Corantijn Project), zegt dat in het

afgelopen weekend sprake is geweest van zodanige regenval, dat twee van de vier weer in werking zijnde pompen te Wakay niet optimaal hoefden te worden ingezet. Dat bespaart volgens hem een heleboel kosten aan brandstof en smeermiddelen.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de achterliggende periode, met het oog op de aankomende padie-inzaai, veel inspanningen getroost om twee van de vier defecte pompen te Wakay aan de praat te krijgen. De twee nu herstelde pompen functioneren vanwege “ouderdom” ook niet voor de volle 100 procent. 

Voldoende regenval

Afgelopen vrijdag zijn de twee herstelde pompen begonnen met het pompen van irrigatiewater via het 66 kilometer lange Corantijnkanaal ten behoeve van de padie arealen in het district Nickerie. Gelukkig heeft het in het weekend genoeg geregend en is het waterpeil in de Nani zwamp flink gestegen. Voor vrijdag lag het waterpeil in de zwamp erg laag, namelijk 2.13 meter. Met deze waterstand kan het irrigatiewater in de zwamp niet op natuurlijke wijze de padie-arealen bereiken. Gisteren, maandag 28 november, registreerde de Nanizwamp een waterpeil van 2,83 meter, meer dan voldoende om door middel van zwaartekracht de padie-arealen te bevloeien.De pompen van Wakay dateren van de beginjaren ’80 en zijn dus erg verouderd. De vervanging van de pompen te Wakay is noodzakelijk voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de rijstsector. 

LVV is ondertussen via een openbare aanbesteding bezig twee nieuwe pompen aan te schaffen. Voorlopig zal men voor het pompen van irrigatiewater het moeten doen met de nu twee herstelde pompen. Voor wat betreft de Nanizwamp vervult deze een belangrijke rol voor de bevloeiing van ongeveer 25.000 hectare aan padie-areaal. De zwamp beslaat een gebied van 11.000 hectare en ligt ten zuiden van het distrikt Nixckerie.

SS      

| dagblad suriname | Door: Redactie