• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VSB blij met dialoog regering over energietarieven

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

VSB-voorzitter Bryan Renten

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) is blij dat de overheid besloten heeft in dialoog te treden over de vaststelling van de nieuwe energietarieven. De aangekondigde verhogingen zijn aangehouden om breed overleg te voeren, dat in het weekend is begonnen. "We begrijpen de noodzaak en ondersteunen ook het geleidelijke, maar versnelde afbouwen van de energie subsidie. Zo ook de gang naar het IMF. Er zijn echter een paar zaken waarvan wij dringend aandacht voor vragen," antwoordt VSB-voorzitter Bryan Renten op vragen van Starnieuws.

In het kader van transparantie en voorspelbaarheid van bestuur en om draagvlak te creëren bij de private sector, is het nodig dat de overheid inzicht verschaft in de tarievenopbouw en -structuur, stelt Renten. De regering dient rekening te houden met kwetsbare industrieën en sectoren. Als voorbeeld haalt de VSB-topman aan de sterk geplaagde toeristensector, maar ook de tuinbouw en groenteteelt, met name die gericht zijn op export. De Covid-pandemie heeft een onevenredig grote wissel getrokken op die sectoren. Er is volgens Renten nog te veel onduidelijkheid over het basistarief.
De overheid moet ook direct fiscale voorzieningen treffen om investeringen in groene energie te stimuleren. Versnelde afschrijving op investeringen in zonnepanelen moet toegestaan worden, of zogenaamde 'groene' rentetarief voor duurzame investeringen. De VSB is bereid een constructieve bijdrage te leveren aan het debat met de regering over de energietarieven en de noodzakelijke maatregelen die getroffen moeten worden.

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie