• zaterdag 30 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vragen over gronduitgifte ambassades; negatief advies Staatsraad

| starnieuws | Door: Redactie

NPS-fractieleider Gregory Rusland gisteren in De Nationale Assemblee.

Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, vindt dat het land niet te grabbel gegooid moet worden. Hij wees dinsdag in De Nationale Assemblee erop de regering geen domeingrond in eigendom moet verkopen aan buitenlandse mogendheden. De regering is van plan via een Staatsbesluit deze kwestie in orde te maken. In

de Staatsraad is een negatief advies uitgebracht. De NDP, NPS, het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn tegen het voorstel, waardoor de coalitie (VHP, ABOP en PL) voor het eerst een minderheidsstandpunt moesten innemen. President Chan Santokhi hoeft het advies van de Staatsraad niet op te volgen.

Rusland stelde dat er andere modellen zijn zoals door stichtingen of dat de overheid sponsort met gronden. “Laat men ervoor zorgen dat bij het volgen van het Verdrag van Wenen voor verblijf en kantoorfaciliteiten, men oppast dat men geen precedenten schept waardoor besluiten worden genomen dat delen van Suriname worden weggegeven”, benadrukte de politicus.

Ivanildo Plein (NPS) vroeg wat de beweegredenen van de regering zijn en waarom er gekozen is voor een Staatsbesluit en geen wet. “Heeft men naar de voor- en nadelen gekeken?” Mahinder Jogi (VHP) merkte op dat de regering niet bezig is het land te verkopen. Er zijn volgens hem staatsbesluiten die het mogelijk maken domeingrond om te zetten in eigendom. Een van deze staatsbesluiten geeft aan dat ter bevordering van de diplomatieke relatie het mogelijk is om grond over te dragen aan vreemde mogendheden met inachtneming van wettelijke procedures. Hij wees hierbij ook op het verdrag van Wenen.

Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, vroeg als de regering haar eigen Surinamers in verlegenheid gaat brengen door vreemdelingen grond te geven terwijl grote delen van de samenleving geen titel hebben op hun grond.

Kishan Ramsukul (VHP) voerde aan dat mensen die kritiek hebben op de gronduitgifte aan de ambassades dit doen omdat het om een bepaalde ambassade gaat. Volgens hem zijn partijen niet zo nationalistisch al komt de N voor in hun naam. De aanleiding tot het Staatsbesluit is gronduitgifte aan de Indiase ambassade op de hoek van de Jagernath Lachmonstraat en de Albertlaan. De ambassade wil daar een cultureel centrum opzetten.

| starnieuws | Door: Redactie