• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vorig jaar 15% productieverlies door rattenplaag rijstvelden

| dagblad suriname | Door: Redactie

De rattenplaag die minstens de afgelopen twee seizoenen de rijstcultuur in het district Nickerie buitenproportioneel teistert heeft het afgelopen jaar geleid tot een productieverlies van ongeveer 15%.

FOTO: Nohar B

Dit kwam zaterdag naar voren tijdens een presentatie van de commissie rijst rattenplaag aan president Chandrikapersad Santokhi tijdens diens bezoek aan het district. De rattenpopulatie, in voornamelijk de Oostelijke polders in de omgeving van Henar en de Middenstandspolder die in de afgelopen maanden explosief was toegenomen is nu enigszins teruggenomen vanwege de bestrijdingsactie die vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is uitgegaan. 

De aantasting van de jonge rijstaanplant vanwege de

rattenplaag wordt geschat op ongeveer 7% . Deze aantasting zal zonder meer gevolgen hebben op het rijpingsproces van de padie. Het productieverlies voor dit seizoen kan nog niet worden overzien. Op dit moment is er geen ernstige dreiging voor de voedselproductie, doch alertheid is geboden om erger te voorkomen, met name voor wat betreft de volksgezondheid. 

Niet lang geleden heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in het parlement meegedeeld, dat er intensief aan veldsurveillance wordt gedaan voor wat betreft de Ziekte van Weil. Vanuit het Mungra Medisch Centrum, MMV. wordt de situatie nauw gemonitord. 

Naast voorlichting naar de boeren toe is de focus gericht op diagnose, opsporing en behandeling. Tot een week geleden zijn er geen gevallen bekend van personen die de Ziekte van Weil hebben opgelopen. De minister sprak van geluk, omdat de rattenpopulatie zich niet in woongebieden van mensen bevindt, maar in de rijstvelden. Rijstboeren gaan er wel naar toe voor werkzaamheden, vandaar dat de voorlichting, begeleiding en monitoring van de volksgezondheid zich vooral richt op deze doelgroep.  

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie