• zaterdag 23 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Voorzitter Jeudparlement wil beter jeugdbeleid

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie

Voorlezen

Er moet een beter jeugdbeleid komen om institutioneel ervoor te zorgen dat organisaties de steun krijgen die zij nodig hebben om hun doelstellingen te bereiken en te kunnen blijven voortbestaan. Een betere toekomst voor Suriname vereist actieve en betrokken burgers, die constant actie ondernemen om de samenleving beter te maken, gaf de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement NJP, Kelvin Koniki, aan tijdens zijn presentatie bij de AdeKUS Student Talk '21 (AST'21) die onlangs is gehouden.

Voor hem is belangrijk dat het belang van jongerenorganisaties die nauw samenwerken met gemeenschappen wordt erkend. Het zijn organisaties zoals de Leo Clubs, Rotaract en andere jeugd- en buurtorganisaties die jongeren dichterbij de gemeenschap brengen. Ze moeten het gevoel van verantwoordelijkheid krijgen voor hun directe omgeving en ze moeten dat ook ervaren.

"Wanneer jongeren systematisch betrokken zijn bij hun gemeenschappen en krachtige vaardigheden en kennis toepassen, kunnen zij acties ondernemen en krachtige transformatie aanmoedigen," vindt Koniki. Hij vindt ook dat er meer betrokkenheid moet zijn vanuit de scholen.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zou een bijdrage moeten leveren om jongeren te stimuleren en ook extracurriculaire activiteiten te ontplooien, die mogelijk ook kunnen bijdragen aan hun prestaties op school. Door zinvol vrijwilligerswerk te combineren met echte leerdoelen kunnen studenten belangrijke kennis en vaardigheden worden bijgebracht om Suriname te veranderen.

De AST'21 beoogt een student geleid platform te zijn voor het voeden en beïnvloeden van maatschappelijke discussies over beleid, huidige actualiteiten en maatschappelijke misstanden op basis van wetenschapsbeoefening. Tijdens de AST'21 werd er gesproken over verschillende onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke relevantie.

Koniki vertelde ook over zijn betrokkenheid bij de organisatie 'The Boy Scouts'. "Ik ben erg dankbaar dat ik de kans heb gekregen om tot een organisatie te behoren, die de jeugd niet alleen beschouwt als jonge volwassenen die waardevolle burgers moeten worden, maar ook als toekomstige leiders. Ik wil dit benadrukken niet omdat ik de boy scouts wil promoten, maar om de impact die een organisatie op mijn sociale bewogenheid als jongere heeft gehad te benadrukken,” zegt Koniki.

De NJP-voorzitter heeft verder ook gesproken over de positieve jeugdontwikkeling waarvoor deze organisaties zorgen als het gaat om doelbewuste, prosociale aanpak die jongeren op een productieve en constructieve manier betrekt bij hun buurt, de school, organisaties en leeftijdsgenoten; die de sterke punten van jongeren erkent, benut en verbetert. Het zijn organisaties die jongeren kansen bieden door het positief netwerken te stimuleren en de steun te bieden die nodig is om hun sterke punten op het gebied van leiderschap te ontwikkelen.

Simone Awanna

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie