• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

'Voorgestelde minimumloon is te laag'

| de ware tijd | Door: Redactie

'Voorgestelde minimumloon is te laag'

01/04/2022 00:00 - Jason Pinas

C-47-voorzitter Robby Berenstein betwist de methodiek voor het berekenen van het minimumloon. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De vakbeweging heeft geen boodschap aan de zienswijze van minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken dat het advies van de Nationale Loonraad voor een minimumloon van SRD 15,49 per uur bindend is. C-47-voorzitter Robby Berenstein noemt het bedrag te laag en stelt dat het uiteindelijke besluit door de regering moet worden genomen. De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) heeft daarom per brief gevraagd om verder te onderhandelen. Nu is het minimumloon nog SRD 8,40.

De Nationale Loonraad werd in april vorig jaar geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi en bracht zes maanden later zijn voorstel uit, gebaseerd op berekening van de commissie Armoedegrensbepaling. Die werkgroep komt tot een maandinkomen van SRD 3.097 per volwassen persoon. Kuldipsingh maakt geen geheim van haar zienswijze over het protest tegen het minimumloon en de armoedegrens. "Wij hebben als ministerie gekozen voor dialoog met verschillende organisaties. In feite hoefde dat niet, want het advies is bindend voor het ministerie. Dus wij hadden ervoor kunnen kiezen om het bekend te maken."

Hoewel de bewindsvrouw duidelijk maakt niet van plan te zijn af te wijken van het advies van de Nationale Loonraad, staat ze open voor overleg met de vakbeweging. "We hopen dat we begin april het minimumloon bekend kunnen maken, want we kunnen als ministerie en als samenleving ook niet langer wachten." Ze onderstreept dat AWJ ernaar streeft om elk jaar met een nieuw uurloon te komen.  Onjuiste methodiek

Berenstein zegt dat Ravaksur wacht op een reactie op het verzoek om verder te onderhandelen. "We kijken dan wat er uit de bus komt. Ons fundamentele probleem is de methodiek die is toegepast om tot het geadviseerde bedrag te komen. Er is gewerkt met een armoedegrens die is vastgesteld op basis van een 'gezin dat bestaat uit één persoon, maar dat is totaal buiten de realiteit. Dus de basis van de totstandkoming is onacceptabel voor ons. Het is overigens ook tegen de ILO-conventie die hierover handelt", zegt de vakbondsman.

Berenstein zegt dat de vakbeweging geen probleem heeft om op basis van draagkracht van bedrijven tot een compromis te komen. Maar dat kan, zegt hij, pas gebeuren wanneer de armoedegrens door de juiste methodieken, zoals opgenomen in de ILO-conventie, is vastgesteld. Wanneer dat is gebeurd kunnen partijen dan met in achtneming van macro-economische en bedrijfsomstandigheden en vooral de situatie van de werkers tot een evenwichtig en breed gedragen minimumloon komen.

"We kunnen dan misschien geleidelijk aan komen tot het juiste bedrag. Maar we kunnen niet gewoon uit het hoofd zeggen dat het bedrijfsleven een bepaald bedrag niet kan betalen", benadrukt Berenstein. "Die indruk krijgen we soms, omdat er geen enkel economisch argument is gepresenteerd op basis waarvan het bedrijfsleven een bepaald bedrag niet kan betalen. Wij zijn gewoon voor een correcte procedure en een waardig minimumloon waarmee op zijn minst de kosten van levensonderhoud binnen een gezin gedekt zouden moeten kunnen worden."

Berenstein wijst erop dat een goed minimumuurloon ook in het voordeel van de staat zal werken. Omdat werknemers die weinig verdienen uiteindelijk in het sociale bestand van de overheid zullen belanden. "Al deze zaken moeten in aanmerking worden genomen. Dus er moet rekening worden gehouden met alle aspecten." De Ware Tijd verneemt dat de vakbeweging volgens haar berekening komt op een minimumuurloon van rond de SRD 25.

  Tweet  Gerelateerde artikelenSRD 14,50 als minimumuurloon onacceptabelCOMMENTAAR: MinimumloonFundamenteel verschil van inzicht over minimumloonCOLUMN: WachtersCOMMENTAAR: Niet voor iedereen Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie