• woensdag 18 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Volksgezondheid tracht burgers te beschermen tegen gevolgen tabaksgebruik

| dagblad suriname | Door: Redactie

In 2020 werd Suriname geselecteerd voor deelname aan het WHO-FCTC2030 project. Het WHO-FCTC2030 project biedt Suriname de ​​kans om toegang te krijgen tot technische en financiële ondersteuning voor een betere handhaving en naleving van de Tabakswet – de wet die in 2013 is afgekondigd om roken te ontmoedigen. Deze wet heeft onder andere als doel huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksgebruik en -rook.

Tabak is een van de meest bekende risicofactoren van NCD’s, Non Communicable Diseases ofwel Niet Overdraagbare Ziekten. Dat zijn chronische ziekten als hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk en kanker. Binnen het FCTC2030 project zijn analyses uitgevoerd om te kijken wat tabaksgebruik doet met de Surinaamse economie en wat het resultaat zal zijn van een sterke tabakscontrole. 

Tabak-gerelateerde ziekten kosten de Surinaamse economie jaarlijks SRD 508 miljoen.  Elk jaar overlijden meer dan 500 Surinamers aan deze ziekten.

Met behulp van dit project hebben kon een aantal zaken worden gerealiseerd:

Het ministerie van Volksgezondheid is nu nog bezig met:

Daarnaast werkt het ministerie ook aan de uitvoering van een nieuwe Global Youth Tobacco survey, om na te gaan hoe het tabaksgebruik is onder jongeren van 13, 14 en 15 jaar. Hiervoor is een aantal overleg momenten geweest met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid tracht burgers door middel van deze interventies te beschermen tegen de nadelige gevolgen van tabaksgebruik.

| dagblad suriname | Door: Redactie