• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

“Volk leiden op pad van welzijn en welvaart”

| cds | Door: Redactie

“We moeten ervoor zorgen dat we ons volk leiden op het pad van welzijn en welvaart”. Zo luidt een deel van de toespraak van president Chandrikapersad Santokhi ter gelegenheid van 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid. De regeringsleider heeft benadrukt dat het Surinaamse volk vanaf 25 november 1975 te maken heeft gehad met enorme beproevingen. Het staatshoofd heeft na het inspecteren van de troepen zijn toespraak gehouden op het presidentieel paleis.

“In 1975 keken we uit naar de positieve ontwikkelingen die zouden komen voor ons geliefd Suriname. Nu, 47 jaar later, staan wij zelf aan het roer met de kracht en zegen

van de Almachtige. We moeten ervoor zorgen dat we ons volk leiden op het pad van welzijn en welvaart”, aldus de regeringsleider. Het staatshoofd heeft onder woorden gebracht dat er verscheidene politieke en sociaalmaatschappelijke leiders zijn gekomen en gegaan die het land naar grotere hoogtes moesten stuwen. Hij merkt op dat sommige van de leiders daarin hebben gefaald. “Zoals we in ons eigen leven diepe dalen en hoogtepunten kennen, kennen wij dat ook als land.” De president is van oordeel dat het de veerkracht van het volk is die heeft gezorgd voor het voortbestaan van de natie.

De momenten van opoffering en beproeving moeten volgens president Santokhi gezien worden als leermomenten. “Die momenten waren nodig om tot inzicht te komen. President Santokhi: “De ervaringen moesten dienen om te groeien. Ook om ons wijzer en bewuster te maken en om onze weerbaarheid en zelfstandigheid te versterken.” De regeringsleider heeft onderstreept dat de ontwikkelingen enigszins zijn gestagneerd door enkele donkere dagen die wij vooral gelijk na de onafhankelijkheid van Suriname hebben gehad. “De ontwikkelingen zijn ook gestagneerd door momenten van onbehoorlijk bestuur.” Hij garandeert het volk om door samen te werken het land te stuwen waar het wezen moet.

President Santokhi geeft aan dat Suriname een land is dat zijn eigenwaarde heeft gevonden. “Ik zie een land dat met vallen en opstaan overeind is gebleven en zijn Surinaamse identiteit heeft ontwikkeld. Een land dat zijn plek heeft verworven in de rij der naties in de wereld”, stelt het staatshoofd. Hij nuanceert dat de regering dag en nacht werkt aan de ontwikkeling en verdere versterking van Suriname. “Laten wij samen schouder aan schouder werken voor ons geliefd Suriname.”

| cds | Door: Redactie