• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VN Algemene Vergadering kiest nieuwe president

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Ambassadeur Abdulla Shahid, nieuwe president van de AVVN. (Foto: Facebook)

(Aangeboden)
 
Krachtens  artikel 7 Handvest is de Algemene Vergadering één van de hoofdorganen van de Verenigde Naties (VN). Hoofdstuk IV van het Handvest regelt de samenstelling, bevoegdheden en functies,  en procedurele aspecten van de Algemene Vergadering, terwijl de verkiezing van de president is geregeld in Artikel 21.

Op 7 juni koos de Algemene Vergadering van de VN (AVVN), Z.E. Ambassadeur Abdulla Shahid, minister van BUZA van Maldives,  als zijn nieuwe president voor de 2021 jaarvergadering van de VN, hoofdkwartier in New York. Amb. Abdulla versloeg zijn tegenkandidaat, amb. Zalman Rassoul uit Afghanistan, met 143 tegen 48 stemmen. Dat is 73% van het totaal uitgebrachte stemmen, met een bijna driekwart meerderheid in vergelijking tot zijn tegenkandidaat, en liefst 148% meer dan  de minimale vereiste stemmen, van 96 stemmen).

Amb. Abdullahs verkiezing  wordt in zijn  algemeenheid beschouwd als een belangrijke erkenning voor de Maldives, een klein eiland, gelegen in Zuid-Azië, in de Indische Oceaan, met zo een 560.000 bevolking. De VN kiest elk jaar een president. Met een totaal aantal lidlanden van 191, vervult  de president van deze wereldorganisatie een uiterst kritieke rol, in de handhaving van de wereldvrede en veiligheid, in het respect voor de mensenrechten, de bevordering van vriendschappelijke betrekkingen tussen staten , de preventie van gewapende conflicten, en  de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van volkeren.
Amb. Abdulla heeft onmiddellijk nadat de uitslag bekend werd, onderstreept het belang van het multilateralisme, het willen samenwerken met alle landen zonder selectiviteit en te focussen op de contemporaine, om zich heen grijpende mondiale vraagstukken. Onmiddellijk na zijn verkiezing, in een eerste reactie  benadrukte hij ook om zich te zullen ontfermen over mondiale doelen en uitdagingen, alsmede aandacht te schenken aan de mensenrechten.

De VN is het meest neutrale en grootste platform voor democratie. De uitbreiding van het VN lidmaatschap in de post- koloniale periode, vanaf de jaren 60, markeert een belangrijke  ontwikkeling voor jonge naties, die hun zelfstandigheid verkregen doch worstelen met armoede en ontwikkeling.

Afgezien van de traditionele agendapunten, zal  dit jaar de Corona-pandemie en haar verwoestende impact op de wereldeconomieën, de gelijke toegang tot vaccinaties voor lidlanden, ongetwijfeld enkele dominante punten zijn, die de bijeenkomst zullen overschaduwen.  Maar ook het gebruik van vaccins, kwaliteit en monopolie van de farmaceutische industrieën. De inkomende President  benadrukte te zullen werken aan gelijke toegang tot vaccins voor alle landen en hield zijn gehoor voor that: “no one is safe until everyone is safe”.  

Amb. Abdulla benadrukte verder de rol van de VN in het herstel van vele economieën, die thans in een zeer slechte staat verkeren, en onderstreepte het belang van “betere, strengere, groenere, en blauwere” beleidsstrategieën uit te zullen voeren. Aandacht wil hij eveneens schenken aan klimaatsveranderingen, de achteruitgang en verslechtering van het Oceaan en de  wateren, de huidige onevenwichtigheden in de biodiversiteit, het herstel van ecosystemen en hiermee ook de collectieve rechten van burgers beter te zullen beschermen. Hij beloofde  om de VN transparanter, efficiënter, en effectiever te maken waarin verantwoording en rekenschap de sleutel kenmerken  zullen zijn.

De verkiezing van amb. Hussein is politiek zeer belangrijk voor zijn land en anderen, en geeft een belangrijke boodschap aan de rest van de wereld, zo ook  de ontwikkelings- en Islamitische landen.  Maldives is recentelijk terug gekrabbeld van een in elkaar gestorte democratie en rechtsstaat. In 2016,  trok Maldives  zelfs zich terug uit de Commonwealth, vanwege de felle kritiek uit de internationale gemeenschap op de interne verslechtering van het politieke klimaat, i.e. vrijheden en democratie. Amb. Husseins verkiezing is dan ook een erkenning voor Maldives aanzienlijke politiek- bestuurlijke vooruitgang, die niet ongemerkt is binnen de VN lidlanden.

Amb. Abdulla’s verrijzen in zijn nieuwe rol, wordt gezien als the right diplomat with the right knowledge and experience to understand and tackle  the current world problems. Zijn verkiezing legt op hem een extra druk, om de VN met tact en visie, met leiderschap in combinatie met de juiste kennis, diplomatie en ervaring, de VN door een uiterst moeilijke en uitdagende periode heen te leiden. Zijn onderwijsachtergrond, een opleiding  aan de Fletcher School of Law, en in diplomatie aan de Tufts University in combinatie met ministerschapskwaliteiten, onderstrepen het juiste  profiel en kaliber,   voor leiderschap in de wereldorganisatie met vele complexe problemen.   

Dit jaar in september wanneer de AVVN  de 76e jaarlijkse vergadering inluidt, zal amb. Abdulla de fakkel overnemen van de huidige president Volkan Bozkir uit Turkije.  Met deze verkiezing is Maldives herrijzing op de wereldkaart onvermijdbaar geworden niet alleen in de komende jaarvergadering, waar hij en zijn natie ongetwijfeld breed zullen  worden uitgedragen, doch voor een lange periode op  een eiland land dat tot recentelijk bijna vergeten was!  

Sardhanand Panchoe

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie