• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vijf doden in verkeersveiligheidsmaand; dalende trend

| starnieuws | Door: Redactie

In de verkeersveiligheidsmaand zijn er vijf verkeersdoden te betreuren. Vergeleken met vorig jaar zijn er twee verkeersdoden minder. De elfde editie van de verkeersveiligheidsmaand is formeel afgesloten. Het streven is om tegen 2030 met tenminste 50 procent van het aantal doden en zwaargewonden te doen reduceren, zegt Joanne Adraai, directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI).

Voor de afsluiting is er

gekozen om een fietstocht te organiseren met de verschillende partners. Dit, in navolging van het thema voor dit jaar Beweeg in het verkeer, maar blijf leven. Adraai legt uit dat het thema de nadruk legt op het voorzichtig zijn in het verkeer en handhaven van een gezonde levensstijl. Ook de bewustwording van verkeersveiligheid en andere zaken die het verkeer veiliger moeten maken, hebben aandacht gekregen in deze maand.

Enkele activiteiten die in de verkeersveiligheidsmaand hebben plaatsgevonden zijn;1. Behandeling van de concept wet instelling Verkeersautoriteit in De Nationale Assemblee 2. Verkeerscontrole3. Een workshop met de verschillende stakeholders inzake veilig verkeer4. Start actualiseren van het strategisch verkeersveiligheidsplan 2017-20215. Verkeersvoorlichting in de verschillende districten6. Schrijven van een verkeerscurriculum voor de GLO scholen. 7. Studie over bromfietsers (bromfietscertificaat)

Purcy Landveld, onderdirecteur Data en Educatie van het VVI geeft aan dat de website van het Korps Politie Suriname (KPS) aangeeft dat in 2020 er 76 verkeersdoden waren,  in 2021 waren het 81 en het afgelopen jaar 74. Tot op heden zijn er dit jaar 47 verkeersslachtoffers met dodelijke afloop te betreuren. Ten opzichte van 2021 had 2022 minder (7) verkeersdoden. Vorig jaar rond deze periode waren er ook 40 plus dodelijke verkeersongevallen geregistreerd. Landveld spreekt de hoop uit dat de dalende trend zich zal voortzetten.

Uit de data van de Spoedeisende Hulp (SEH) blijkt dat in de periode januari-juni 1.716 personen zich hebben aangemeld voor behandeling, na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval. Opmerkelijk is dat de meeste verkeersongevallen in deze periode, ongevallen zijn van autobestuurders en bromfietsers ( in totaal 585).  De meeste slachtoffers zijn in de leeftijdsklasse 20-40 jaar. Opmerkelijk is dat de meeste slachtoffers zich op de zondag hebben aangemeld bij de SEH. De maand juni had de meeste verkeersongevallen nl. 256.  Door deze data die wordt bijgehouden en geanalyseerd, kan er beleid gemaakt worden voor een veiliger verkeer, merkt Landveld op.

Adraai geeft aan dat verbetering van de verkeersveiligheid één van de beleidsprioriteiten is van het VVI. Elke weggebruiker moet veilig zijn op de weg en moet daaraan ook zijn of haar bijdrage leveren. “ Wij vervullen allemaal een rol wanneer we aan het verkeer deelnemen. Verkeersveiligheid begint bij u."

| starnieuws | Door: Redactie