• vrijdag 20 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VIDEO: Atompai jaagt Krishnadath weg; interim-bestuur niet legitiem zegt SVB voorzitter

| waterkant | Door: Redactie

De gisteravond gehouden SVB vergadering is erg onrustig verlopen. Dat blijkt onder andere uit onderstaande beelden die online zijn geplaatst en waarop te zien is dat een schreeuwende Poetini Atompai, op agressieve toon SVB voorzitter Krishnadath en het bestuur wegjaagt.

Tijdens de vergadering gisteren lukte het niet om de notulen van de alv van de jaarvergadering van 2021, waaronder het verslag van de gehouden bestuursverkiezingen en het op die vergadering door de leden goedgekeurde jaar- en financieel verslag, goed te keuren.

Hierdoor is op de vergadering besloten deze te verdagen en de leden in de gelegenheid te stellen de notulen van de jaarvergadering 2021 alsnog door te nemen. 
 

bekijk meer video’s; https://youtube.com/shorts/Ew70yhO7Rdw?feature=share

Atompai werd na de verdaagde SVB vergadering gisteren door een kleine meerderheid benoemd tot voorman van het interim-bestuur. Volgens Atompai wordt het afgezette bestuur vandaag schriftelijk hiervan op de hoogte gesteld en zal het interim-bestuur binnen vier weken verkiezingen houden.

Ondertussen heeft Krishnadath van zich laten horen. Hij gaf aan dat er gisteravond voortdurend sprake was van ernstige verstoring van de vergaderorde vanuit enkele leden.

“Derhalve is het, na deze vergadering, door de groep Atompai afgeroepen interim-bestuur geheel illegitiem en niet statutair. Dientengevolge zullen alle voetbal- en overige activiteiten vanuit de SVB  normaal voortgang hebben onder leiding van het rechtmatig gekozen bestuur Krishnadath”, aldus de voorzitter.

 

| waterkant | Door: Redactie