• zondag 05 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP: Suriname ontwikkelen door toekomstgerichte visie

| de ware tijd | Door: Redactie

VHP: Suriname ontwikkelen door toekomstgerichte visie

23/11/2021 20:44

 

AANGEBODEN - Op 25 november 1975 verkreeg Suriname staatkundige onafhankelijkheid. Bij 46 jaar onafhankelijkheid zou het goed zijn om de balans op te maken, hoe de afgelopen 46 jaar met de natie is vergaan. Maar als partij willen wij niet al te veel terugkijken naar de afgelopen 46 jaar maar vooruitkijken. Ons land heeft als jonge natie verschillende hoogtepunten en dieptepunten gekend.

Suriname is onder zeer ongunstige voorwaarden onafhankelijk geworden. De geschiedenis heeft bewezen dat de bezorgdheid van VHP-leider Jagernath Lachmon terecht was. Ondanks de grote bezorgdheid heeft hij gewerkt aan het duurzaam ontwikkelen van Suriname. Hij heeft consistent gewerkt met alle partijen (politiek, maatschappelijk et cetera) aan het bouwen van een mooie Surinaamse samenleving op weg naar één volk en natie. Dat was de kracht van de VHP leider. Zie hier een statement van VHP leider Lachmon.

In de periode 2010-2020 was de relatie tussen Suriname en Nederland ernstig bekoeld. De betrekkingen waren tot een ijzig dieptepunt gedaald. Na het aantreden van VHP-voorzitter Chan Santokhi als president van het land, is de ijzige relatie nu omgeslagen in warme relatie. Het bezoek van president Santokhi aan Nederland, de ontvangst door de Staten Generaal en de koning van Nederland en het visumvrijreizen, zijn daarvan getuige. Suriname heeft nu weer een respectabele positie gekregen in de rij der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat gestoeld op democratische principes. De deuren gaan nu wijd open voor Suriname.

Het financieel-economische beleid van de vorige regering was zo desastreus, dat Suriname aan de rand van de financiële afgrond was beland. De bodem van de schatkist is nu duidelijk in zicht, bijkans 4 miljard US dollar schuld. Niettemin is het verleden voorbij en het is de toekomst die ons nu lonkt. We moeten nu echt hard werken, om onze dromen werkelijkheid te laten worden. 

Na de overname van de failliete boedel wordt er gestaag gewerkt aan duurzame ontwikkeling van het land. Er is een Herstelplan (HP) opgesteld, dat als solide basis dient voor economische groei en institutionele versterking. De vele problemen in het land worden serieus aangepakt en we boeken goede vorderingen. Wat in tien jaar is kapotgeslagen kunnen we niet in vijftien maanden herstellen, maar de regering heeft toch veel bereikt zoals: stabiele koers, geen leningen, het land besturen met eigen middelen, verhoging van aov en kinderbijslag, heffingskorting en vele leningen afgelost enzovoort.  

Wij van de VHP zien de huidige crisis als een kans, als een uitdaging om hervormingen door te voeren en de economie een nieuw leven in te blazen, ten voordele van iedereen. En we zijn ervan overtuigd dat we samen met de regering en de diasporagemeenschap het land zullen redden en uit het moeras halen. Dit met de potentie van ons land maar meer nog met de potentie van ons volk en de diaspora.

Iedere Surinamer en onze diasporagemeenschap hebben bij 46 jaar onafhankelijkheid de taak zich te bezinnen en een bijdrage te leveren voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Dit kunnen wij zeker realiseren door een toekomstgerichte visie te ontwikkelen gebaseerd op optimale en duurzame benutting van de beschikbare natuurlijke en menselijke hulpbronnen.

We hebben nog vier jaar voordat we het vijftigste jaar van onze onafhankelijkheid gaan vieren. Als ieder van ons samen met onze diasporagemeenschap, vastberadenheid en nieuwe energie hard werkt, kunnen we het aangezicht van Suriname in 2025 veranderen. Het zal een nieuw Suriname zijn, een veilig en welvarend Suriname.

De VHP feliciteert de totale Surinaamse samenleving en onze diasporagemeenschap met 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Laten we deze bijzondere dag niet alleen vieren, maar ook het land samen redden.Strey de f' strey, wi no sa frede, Gado de wi fesiman.God zij met Suriname!

VHP Mediacommissie Uw browser ondersteunt helaas geen iFrames

  Tweet  Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie