• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP staat stil bij de rol van vader

| starnieuws | Door: Redactie

Vaderdag is een feest ter ere van het vaderschap en het belang van vaders bij de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Traditiegetrouw vieren wij Vaderdag jaarlijks op de derde zondag in juni. Op deze dag worden de vaders en ook de vaderfiguren extra in de bloemen gezet.

De diepere betekenis van Vaderdag ligt echter in het tonen van dankbaarheid, waardering en liefde voor de vader of de vaderfiguur in ons leven. Deze vaderfiguur die dikwijls vanwege zijn rol als kostwinner minder zichtbaar is, vervult toch een hele bijzondere rol tijdens de opvoeding. Zo vormt hij een stabiele factor binnen het gezin, brengt hij veiligheid, geborgenheid en zorgt hij vaak al dan niet samen met de moeder voor de financiële middelen om het huishouden draaiende te houden.

Het vaderschap is dan ook een eervolle en dankbare taak waar zeker niet lichtvaardig mee omgegaan mag worden, aangezien het voor het opgroeiende kind heel belangrijk is zowel een moeder als een vaderfiguur dichtbij zich te hebben. De rol van de vader als opvoeder, mentor, beschermer, verzorger maar ook als vriend, is van onschatbare waarde bij de vorming en de opvoeding van het jonge individu. Hoewel kinderen gemakkelijk de weg naar de moeder vinden als zij ergens mee zitten, heeft de vader op de achtergrond, maar vaak ook op de voorgrond een minstens even belangrijke rol bij de opvoeding.

Je leert als vader jouw kind beter kennen en draagt bij aan de vorming en het succes dat jou kind zal hebben in het verdere leven. Je ziet van dichtbij hoe jouw kind opgroeit en hoe het de eerste kleine stapjes neemt naar succes. Hoewel het vaker voorkomt dat de ouders van een kind om verschillende redenen niet samenwonen,  hoeft dit absoluut geen belemmering te vormen een goede vader te zijn.

Op dit moment gaan wij in Suriname met zijn allen door een hele moeilijke periode. Ook vaders, veelal kostwinner van het gezin, hebben het momenteel zeker niet makkelijk. De regering onder leiding van president Santokhi is bezig met het uitvoeren van een uitgebreid herstelplan om de zeer ernstig verstoorde economie van het land weer gezond te maken.

Het kan zijn dat u zich als vader op sommige momenten niet in staat bent uw gezin adequaat te verzorgen. Verliest u echter geen hoop, betere tijden zullen spoedig aanbreken en u zult zeker de vruchten plukken van al uw inspanningen.

De VHP spreekt  haar grote dank uit aan alle vaders en vaderfiguren die zich dagelijks inzetten bij de opvoeding van hun kinderen. U draagt hiermee bij aan de totstandkoming van de volgende generatie. Ook al wordt het niet altijd uitgesproken wij zijn ervan overtuigd dat uw inspanningen door uw kinderen opgemerkt en gewaardeerd worden.

De VHP roept eenieder op maar vooral alle kinderen om ervoor zorg te dragen dat de vaders zich op deze dag extra speciaal voelen en flink verwend worden. De VHP wenst alle vaders en vaderfiguren een hele mooie en liefdevolle Vaderdag toe.

| starnieuws | Door: Redactie