• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP Nederland wil weer oppakken diasporabeleid

| starnieuws | Door: Redactie

Met klompendans is president Chan Santokhi door VHP Nederland verwelkomd op een bijeenkomst in Hoogdorp, Nederland. (Foto: Ranjan Akloe)

Lachman Soedamah, voorzitter van VHP-Nederland, pleit voor het weer oppakken van het diasporabeleid richting de in Nederland wonende Surinamers. Dit zei hij op een bijeenkomst zaterdag in Hoogdorp Nederland van het bestuur, kader van VHP-Nederland en bevriende ondernemers met de voorzitter van

de VHP, president Chan Santokhi. Zij willen graag hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname.

De presidentiële delegatie heeft volgens Soedamah tijdens het bezoek aan India van nabij heeft kunnen zien hoe belangrijk dat land de rol van zijn daspora acht bij de ontwikkeling. Hij verwijst naar de Diasporanota van VHP-Nederland die hiertoe uitgangs- en aanknopingspunten biedt. Soedamah stelt concreet voor jaarlijks of 1 keer een diaspora conferentie rond thema’s als dubbele nationaliteit, klimaatbeleid, gezondheidszorg- en onderwijsproblematiek in Suriname te organiseren. Zo kunnen de Surinaamse deskundigen hun landgenoten uit Nederland treffen om samen na te gaan hoe zij over en weer elkaar kunnen versterken bij de onderlinge samenwerking op beleidsthema’s.

Soedamah heeft in zijn welkomstboodschap aangegeven verheugd te zijn over de perspectieven die de ondersteuning van India biedt voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Hij gaf aan dat Suriname zich voor diverse uitdagingen gesteld ziet, financieel-monetair, economisch, sociaal, moreel, op het gebied van veiligheid en de onderlinge verhoudingen waarin onze bevolking zich tot elkaar verhoudt. Suriname bevindt zich in een diepe crisis.

VHP-Nederland is bijzonder trots op de partijvoorzitter, tevens president die elke dag weer energie en daadkracht toont om de vele vraagstukken aan te pakken. "Hij inspireert ons te blijven geloven in de ontwikkeling van ons land", merkte Soedamah op. Hij memoreert de 74e verjaardag van de VHP op 16 januari. Hij geeft aan dat de VHP een oude partij is met een levendige geschiedenis die wij moeten koesteren. Hij benadrukt dat de VHP en haar structuren de komende tijd zichtbaarder moeten worden. Om de overgrote meerderheid aan zetels in 2025 te behalen zal niet alleen de Regering maar ook de VHP alle positieve krachten en talenten moeten bundelen.

Grote Surinaamse dochters en zonen en VHP-prominenten moeten meer voor het voetlicht worden gebracht. VHP-Nederland pleit ervoor het politieke gedachtegoed, de erfenis van wijlen Jagernath Lachmon te verzamelen en een Instituut op te zetten, dat ten dienste staat van de Surinaamse Natie. VHP-Nederland ziet graag de huidige Coppenamebrug vernoemd tot mr. Jagernath Lachmon brug. VHP-Nederland spreekt de hoop uit dat de komende jaren effectief en efficiënt alle positieve krachten worden gebundeld om van Suriname een welvarend en veilig land te maken. VHP-Nederland wil graag de samenwerking met de moederpartij intensiveren, zegt Soedamah.

| starnieuws | Door: Redactie