• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP: Grondenrechten worden duurzaam opgelost

| starnieuws | Door: Redactie

De Verenigde Naties heeft 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volken. Het doel van deze dag is landen stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. In Suriname valt deze dag samen met de herdenking van de Javaanse immigratie. De Inheemsen hebben rijke, bloeiende culturen ontwikkeld, evenals hun eigen systemen van sociale orde. Daarnaast
bezitten ze ook een schat aan verworven wijsheid op het gebied van jagen, speuren en landbouw - kennis en vaardigheden. Door de komst van andere bevolkingsgroepen, kwamen ze in contact met zaken waar ze niet bekend mee waren, zoals ziektes, leef- en eetgewoonten etc. Niet altijd verliep het even vlot, maar de inheemsen hebben zich weten aan te passen met behoud van hun eigen normen en waarden. De Inheemsen zijn geïntegreerd in de samenleving en gestegen op de maatschappelijke ladder. Velen bekleden goede posities waardoor ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de opbouw van het land. We hebben nu enkele DNA leden en een minister van Inheemse komaf. Het grondenrechtenvraagstuk is nog niet opgelost, maar deze regering is menens deze problematiek duurzaam op te lossen. Hiertoe is onder meer een ontwerpwet in behandeling in DNA, welke als doel heeft de erkenning van de collectieve grondenrechten. De regering blijft primair verantwoordelijk voor de bescherming van de grondenrechten van de Inheemse Volkeren. Naast de Dag der Inheemsen herdenken wij ook 132 jaar Javaanse Immigratie. De eerste Javaanse immigranten zetten op 9 augustus 1890 voet op Surinaamse bodem en brachten een rijke cultuur mee zoals: zang, dans, muziek en andere traditionele gebruiken. De Javanen zijn zeer bekend om hun cultureel erfgoed, voornamelijk het culinaire erfgoed. Naast de bekende Jaran képan dans,  kennen we ook de mooie Javaanse klederdrachten, de Wayanpoppen en de Gamelan traditionele muziekstijl. De culturele rijkdommen, normen en waarden, hard werken en saamhorigheid, zijn enkele ingrediënten die de voorouders voor ons hebben achtergelaten. De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nazaten de kiem gelegd, opdat zij zich sociaal en maatschappelijk zouden kunnen verheffen. De Javaanse immigranten moesten net als andere immigranten onder zeer moeilijke omstandigheden werken op de plantages. Maar dankzij hun inzet en offers konden zij zich opwerken op maatschappelijke ladder. Gedurende 132 jaar leveren de Javanen een grote bijdrage aan de opbouw van ons land. Ze zijn een niet te verwaarlozen deel van de Surinaamse samenleving. De Javanen zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. Het is van belang dat het gevoel van verbondenheid leeft tussen de bevolkingsgroepen, immers, we vormen als natie één grote gemeenschap. Onze Javaanse broeders en zusters leveren een grote bijdrage aan de vorming van de Surinaamse multiculturele samenleving. De VHP feliciteert de samenleving, maar meer nog de inheemsen en Surinamers van Javaanse komaf. Laten we op de ingeslagen weg voortgaan, waarbij wij als broeders en zusters onze schouders onder het werk zetten en Suriname maken tot een welvarend land.

| starnieuws | Door: Redactie