• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP en de president van Suriname worden onterecht meegesleept in zedendelictzaak Hakrinbank

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN– De hoofdredactie van het Surinaams dagblad de Ware Tijd heeft in haar redactioneel artikel van 21 april commentaar gegeven op de trage aanpak van de zaak, waarbij de algemeen directeur van de Hakrinbank wordt beschuldigd van seksueel molest.

Het verbaast ons ten zeerste dat de hoofdredactie van de Ware Tijd de VHP en de president van de Republiek Suriname, met de haren erbij heeft gesleept in deze onsmakelijke zaak.

De VHP is een partij van wet en recht, derhalve erkent zij dat elke vorm van molest dan wel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer onacceptabel is.

De VHP-fractie heeft geen standpunt ingenomen in deze kwestie omdat deze zaak al geruime tijd ligt bij het Openbaar ministerie. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.

De VHP laat in haar politiek leiden door staatkundige beginselen, dus ze houdt zich aan de grondwet.

Het Openbaar ministerie en de rechterlijke macht zijn belast met strafzaken en zij bepalen wanneer een zaak moet voorgaan en niet de uitvoerende macht of de wetgevende macht.

Van president Santokhi is bekend dat hij een man is van recht en wet en dat hij zich altijd op het standpunt stelt dat de uitvoerende macht nimmer mag zitten op de stoel van de rechterlijke macht.

Vermeldenswaard is dat 3 DNA-leden van de VHP te weten, Henk Aviankoi, Rajendre Debie en Cheryl Dijksteel, uit eigen beweging op de lijst van een openbrief getekend hebben, die op 9 april gestuurd is naar de PG.

Het is onacceptabel dat de hoofdredactie van de DWT ongefundeerd de VHP en de president van Republiek Suriname op een negatieve manier heeft bejegend. Dit is helemaal uit den boze.

We betreuren het ten zeerste dat de hoofdredactie van DWT getracht heeft, middels een misleidend artikel het volk op het verkeerde been te zetten. Wat DWT hiermee wil bereiken, laten we het over aan de hoofdredactie van DWT.

VHP

| gfcnieuws.com | Door: Redactie