• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VHP-bestuur kraakt harde noten tijdens overleg met president

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi neemt het verslag van de VHP over zaken die aangepakt moeten worden aan van ondervoorzitter Glenn Oehlers. (Foto: CDS)

Het VHP-hoofdbestuur vindt dat de regering onvoldoende communiceert met de samenleving over maatregelen die getroffen worden om de economie te herstellen. President Chan Santokhi, die voorzitter is van de VHP, heeft de vertegenwoordiging van zijn partij donderdagavond ontvangen op weg naar de nationale dialoog. Tijdens het gesprek is ook de friends & familie kwestie aan de orde gekomen. Volgens het hoofdbestuur moeten er daden worden gesteld. Zo zullen wat de benoemingen betreft, zaken teruggedraaid moeten worden daar waar dat

moet gebeuren.

Urmila Ramlagansing, ondervoorzitter van de VHP merkt op dat maatregelen die genomen worden zwaar zijn en vaak simultaan plaatsvinden. Ondervoorzitter Glenn Oehlers pleit voor transparantie. Hij heeft een aantal punten aan het staatshoofd voorgehouden die aandacht behoeven én welke na een eerdere meeting van het hoofdbestuur met de structuren in een verslag zijn vervat.

Het gaat onder meer om het armoedevraagstuk, veiligheid, communicatie naar de samenleving en binnen de coalitie, reshuffling, onderwijs, infrastructuur, koersstijging, koopkrachtversterking, het sociaal vangnet en andere sociale programma’s, medische zorg, het kiesstelsel, woningnood, transport en betaalbare basisgoederen. Het verslag is tijdens de vergadering aan de president

overhandigd.

Voorgesteld werd inkomstenverhogende maatregelen door te voeren bij onder meer de douane. Volgens bestuurslid Dew Sharman zal het staatshoofd inkomstenverhogende maatregelen heel serieus moeten nemen. Hij gaf aan dat onder meer in de bosbouwsector gelden gegenereerd kunnen worden. Verder vroeg Sharman ook aandacht voor de performance van de regering. Hoofdbestuurslid Mahinder Jogi stond stil bij het effect van kansspelen binnen de samenleving en de koers. Hij ging ook in op het vuurwapenbeleid wanneer het gaat om de veiligheid van ondernemers.  Jogi benadrukt dat er binnen de regeercoalitie verantwoordelijkheid genomen moet worden, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Ramlagansing brak een lans voor de middenklasse, die volgens haar ook zware klappen krijgt en aan het verdwijnen is. De bestuursleden geven aan dat er een vertrouwenscrisis is en dat er daadkracht getoond moet worden.

President Santokhi sprak van goede en positieve voorstellen. Hij is uitgebreid ingegaan op punten die zijn aangedragen. Volgens het staatshoofd moet de tweede helft van de regering een different ball game zijn. De regering zal de voorstellen op agenda brengen.

| starnieuws | Door: Redactie