• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verwarring over aanstelling

| de ware tijd | Door: Redactie

DE MEDEDELING VAN Brian Tevreden over zijn aanstelling als directeur Voetbalzaken bij de SVB heeft voor deining gezorgd, omdat de bond heeft ontkend op de hoogte te zijn van de aanstelling. Die mededeling is gedaan bij het YouTube programma Voetbalstories.

Tot voor kort stond Tevreden bekend om de relatie tussen hem en de SVB over onder andere scouten van Nederlandse voetballers van Surinaamse afkomt voor Natio. Praktisch alle facetten van de nationale selectie van Suriname zijn in handen van de diaspora in Nederland. De stuwende kracht is Brian Tevreden van de Tevreden Group.

De aard van het wanbegrip over de hoogte van

het loon is kennelijk ontstaan omdat een deskundige beschrijving van de functies nog moet plaatsvinden en in welke munteenheid betaald moet worden

Hij is eerder door de SVB aangesteld als adviseur. Nu hij verrassend in het programma zelf zijn nieuwe benoeming heeft bekendgemaakt stemt dat tot nadenken. Wie spreekt de waarheid, Tevreden of de SVB. Overigens mag de vraag gesteld worden hoe zinvol het is om een directeur te benoemen die vanuit het buitenland werkt. Is er in Suriname echt niemand die dit werk kan doen?

Het lijkt niet dat Tevreden zo een mededeling uit zijn duim heeft gezogen. Dat zou onnozel zijn. Als de SVB niet de waarheid spreekt is dezelfde kwalificatie op hem – de bond – van toepassing. De SVB moet duidelijk maken of het bondsbestuur beseft dat professionele trainers bij het aanvaarden van een job een eigen staf willen, wat in dit geval ook verwacht wordt van Aron Winter.

Voor hem zal het wel beter uitkomen de organisatielijn korter te maken door de voorkeur te geven aan Tevreden als directeur voetbalzaken. Ze zitten op dezelfde golflengte van het Natio gebeuren. De bestaande structuur is dat Bies Kali die kantoor houdt in het SVB gebouw functioneert als technisch directeur.

Om overlapping van werkzaamheden tussen Tevreden en Kali te vorkomen lijkt het dienstig de directiefuncties nader ge beklijken. Maar er is nog veel meer organisatorisch werk aan de winkel. Silvion Sedney accepteert de functie van U-15 trainer niet langer omdat er geen overeenstemming is bereikt over de beloning.

De aard van het wanbegrip over de hoogte van het loon is kennelijk ontstaan omdat een deskundige beschrijving van de functies nog moet plaatsvinden en in welke munteenheid betaald moet worden.

Echter kan nu al gesteld worden dat gezien het vorstelijk salaris in euro’s aan Winter, en naar mag worden aangenomen ook aan zijn assistent Henk Ten Cate, een Surinaamse trainer af te schepen met een aalmoes niet eerlijk is en zelfs riekt naar belediging of diskwalificatie. Zelfs al zou er groot verschil zijn in opleiding.

De SVB is een amateurorganisatie maar streeft naar het niveau dat geldt voor een professionele organisatie. De kans op troebel is daarom levensgroot bij het nemen van besluiten over het beloningssysteem.

De SVB doet er goed aan om – als het nog niet gebeurd is –  zich te laten informeren over de werking van nieuwe bestuurssystemen zoals de Concacaf en Fifa die voorschrijven. Bij het transformeren van de bond zal het niet meer mogen voorkomen dat bestuursleden die nauwelijks verstand hebben van voetbal ceremonieel aan het hoofd staan van een voetbalselectie. 

| de ware tijd | Door: Redactie