• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Verkiezingswijzer Nederland: Moet de regering zorgen voor visumvrij reizen Surinamers? 

| dagblad suriname | Door: Redactie

Nederlanders maken zich op voor de verkiezingen in hun land. Op 22 november gaan Nederland naar de stembus. Anders dan in Suriname worden de verkiezingen in Nederland sterk bepaald door enkele belangrijke pijlers waaronder partijstandpunten over economisch beleid, gezondheidszorg, onderwijs, milieu en immigratie. Over het algemeen wordt het politieke spectrum in Nederland verdeeld met een indeling in links, rechts en het midden.

De linkse partijen zijn onder andere de Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks werken samen. Dit zijn progressieve partijen met aandacht voor sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en groene beleid. De centrumpartijen zijn jarenlang aan de macht, onder wie

de Democraten 66 (D66) en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) van vertrekkend premier Mark Rutte. 

Opmerkelijk is dat voor de verkiezingen een van de belangrijke issues het visumvrij reizen van Surinamers naar Nederland en het Europees Schengengebied meegenomen is. 

Landelijke verkiezingen 

In Nederland worden verkiezingen op verschillende niveaus georganiseerd: landelijk, provinciaal en lokaal. Er wonen enkele honderdduizenden personen van Surinaams afkomst. De zogeheten diaspora bestaat uit Surinamers van bijna alle etniciteiten. Surinamers spelen een significante rol in de Nederlandse politiek, zowel als kiezers als politieke vertegenwoordigers.

Net als elke andere groep in Nederland zijn Surinamers ook divers in hun politieke opvattingen

en betrokkenheid. Surinamers zijn ook vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek, zowel op lokaal als nationaal niveau. Er zijn politici van Surinaamse afkomst in de Nederlandse Tweede Kamer, waaronder de vertrekkende Sylvana Simons en Raoul Boucke. De Tweede Kamer, het nationale parlement van Nederland, wordt om de vier jaar gekozen.

Stemgerechtigden zijn alle Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Visumvrij reizen 

Om te komen tot visumvrij reizen naar Nederland en Europa, het zogeheten Schengen gebied moet er nog veel gebeuren. Mark Rutte, demissionair premier, heeft eerder aangegeven dat Nederland het verzoek van Suriname gaat ondersteunen. Vanuit Suriname is een schrijven gericht naar de Europese Commissie. Alle lidlanden van de EU moeten instemmen met het Surinaams verzoek.

De invoering van het biometrisch paspoort is daarvoor een belangrijke voorwaarde, waaraan nog niet voldaan is. Ook ontbreekt een terug- en overnameovereenkomst voor het terugnemen van Surinamers die illegaal in Europa zitten en inzage in personen die diplomatieke- en dienstpaspoort krijgen. Steun van Nederland hierbij is uiteindelijk wel cruciaal.  Vooral het uitwisselen van capaciteit en kennis. 

Diverse linkse Nederlandse partijen willen wel dat Suriname gesteund wordt. Het CDA, GroenLinks en de SP hebben naast anderen steun uitgesproken in hun verkiezingsprogramma. De VVD van Rutte daarentegen niet. Ook de PVV van Geert Wilders is tegen. 

Linkse steun voor Suriname

Mensen baseren stemvoorkeur op een breed scala aan factoren. Partijstandpunten spelen uiteraard een belangrijke rol hierbij. Kiezers wegen vaak verschillende overwegingen af en maken uiteindelijk een keuze op basis van wat zij het belangrijkst vinden voor henzelf en voor de samenleving. De tijd zal uitwijzen wat de verkiezingsresultaten in Nederland zullen betekenen voor Suriname. De linkse steun voor Suriname is echter evident. 

| dagblad suriname | Door: Redactie