• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vereniging van Nederlandse Gemeenten brengt werkbezoek aan Suriname

| cds | Door: Redactie

Een afvaardiging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), bestaande uit de senior-beleidsmedewerker van het VNG, Maarten Beks, en de projectleider Irene Ten Teije, heeft van 3 tot en met 9 april 2022, een oriëntatie bezoek afgelegd aan Suriname. Dit bezoek vloeit voort uit de intentieverklaring die op 6 december 2021 is getekend door Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de VNG.

Het doel van het oriëntatie bezoek was om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de samenwerking tussen Suriname, de VNG en de Nederlandse Gemeenten nieuw leven in te blazen. De delegatie is ontvangen door de directeur van Regionale Ontwikkeling en Sport, Maverick Boejoekoe, waarbij er onder andere gesproken is over de versterking van de capaciteit van Bestuursambtenaren, met name, het IBAS-programma (Instituut Bestuursambtenaren Suriname).

Op het ministerie van BIBIS heeft er, onder leiding van Directeur Astrid Belliot van het directoraat Internationale Samenwerking, een onderhoud plaats gehad met de Deken van het Korps Districtscommissarissen en een groot aantal dc’s, waarbij zij hun districten konden presenteren en de uitdagingen weergeven. Daarnaast zijn er ook bezoeken afgelegd aan de districten Wanica, Commewijne, Saramacca en Brokopondo. In de districten zijn de uitdagingen besproken en werd aandacht gevraagd voor het verlenen van technische bijstand voor, onder andere, melkveeboeren en trainingen van boeren voor het werken met de aan de tropen aangepaste kassen.

Ter afsluiting van het bezoek heeft er op 8 april 2022 een evaluatie plaatsgehad op het ministerie van BIBIS, om met de verkregen informatie een gezamenlijk project te ontwikkelen voor het versterken van het lokaal bestuur, passend binnen het Makandra programma. Hierbij is er overeengekomen te werken aan capaciteit versterking voor bestuursambtenaren en burgerparticipatie. De delegatie is ook ontvangen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken om te praten over de Public Sector Reform.

Er is een lange geschiedenis van samenwerking geweest met de VNG, met name in de periode 2000-2010, waarbij er gewerkt werd aan het opzetten van een Kennisinstituut Surinaamse Districten en de ontwikkeling van een uitgebreide opleidingsgids voor de versterking van kennis en vaardigheden voor districtsambtenaren. Er worden nu voorbereidingen getroffen voor het werkbezoek van de Burgermeesters van Den Haag, Jan van Zanen, tevens voorzitter van de VNG, en Amsterdam, mevrouw Femke Halsema, die Suriname zullen bezoek vanaf 23 mei 2022.

| cds | Door: Redactie