• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VEEL LOF VOOR UITBAGGEREN DICHTGESLIBDE LOZING WEG NAAR ZEE

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Foto compilatie: Project ontwikkelaar Joël Terzol

Joël Terzol, van Terzol Vastgoed Beheer en project ontwikkelaar van Ring Harbour heeft samen met  betrokken instanties van de overheid en buurtbewoners van Weg naar Zee donderdag gewerkt aan het baggeren van het afvoerkanaal dat helemaal was dichtgeslibd.

Het kanaal dat vanaf de sluis moet afwateren richting de zee werd afgewaterd. “De sluis heeft de afgelopen 7 jaren niet gefunctioneerd, waardoor het kanaal volledig is dichtgeslibd” merkt Terzol op in een videoproduktie van het ministerie van Openbare Werken. Zowel het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en Openbare Werken hebben de afgelopen week heel veel werk verzet samen met de buurtbewoners waarbij de kanalen zijn uitgegraven. De kanalen komen uiteindelijk bij een sluis terecht die moet functioneren, want als de sluisdeuren opengaan en het water niet kan afvloeien dan is het resultaat nog steeds nihil. Aan dit probleem is gewerkt nadat al eerder vanuit het ministerie van LVV is gevraagd om een bijdrage te leveren. Donderdag kon hier gehoor aan worden gegeven door een swabmachine van NV Poeran in te zetten die dit bedrijf beschikbaar heeft gesteld. De werkzaamheden houden in om het kanaal vanaf de sluis tot richting de zee uit te baggeren. De regen is een van de factoren die voor een extra uitdaging heeft gezorgd. Bij regenval zakt de opgebouwde kleidam namelijk weer weg.

Bouwsels

Een ander punt is dat er om de sluis heen is gebouwd door burgers. Aan de linkerzijde van de sluis is er een kamp, terwijl op de dam iemand al meer dan 15 jaar woont. Een sluis dient echter aan beide zijden vrij te zijn om onderhoud te kunnen plegen. Gesproken is met ressortsraadsleden (RR), districtsraadsleden (DR) en met betrokkenen uit de omgeving. Terzol wijst erop dat er vanaf het begin saamhorigheid was om aan verbetering te werken. Ook de bewoner op de dam werkt mee door zaken af te breken waardoor de machines in de toekomst veel beter ingezet kunnen worden voor het  verrichten van onderhoudswerkzaamheden. De projectontwikkelaar licht toe dat de schoonmaakactie, waarbij men werkt aan de sluis en het afvoerkanaal, niet een eenmalige aangelegenheid is maar een duurzaam karakter heeft. Met de bagger werkzaamheden zijn slib en klei verwijderd uit de kanalen.

Om te voorkomen dat door regenval het kanaal weer dichtslibt is het opgehaalde ‘materiaal’ langs de weg geplaatst. Tegen de oeverwand zijn het slib en klei gezet en is vervolgens talud geplaatst. Hierdoor ontstaat veel minder druk aan de oeverwand en biedt het tegelijkertijd ook versteviging bij hoog water en hoge golven. Het klei dat achter de oeverwand is geplaatst zorgt voor extra stevigheid, verduidelijkt Terzol.

Tempo

De gebieden achter Weg naar Zee, Rens en ook richting Saramacca hebben te kampen met grote hoeveelheden overtollig water. Er wordt daarom in een hoogtempo gebaggerd om de mensen te kunnen ontlasten. De keus is om te baggeren en het materiaal op te slaan waardoor het water direct kan afstromen. De klei langs de weg kan in een later stadium opgehaald worden en voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals voor het opvullen van doorgebroken dammen.

Terzol wijst er eveneens op dat mensen hun afval dumpen zonder er bij stil te staan dat het afval via het water in de sluizen terecht komt. Het gevolg is verstopte kokers. Daarom benadrukt Terzol dat iedereen verantwoordelijkheid hierin dient te nemen.

Over het algemeen geeft men makkelijk aan dat de overheid niet goed functioneert maar dat vanwege het eigen handelen, door het gooien van afval op, of langs de weg, de rioleringen uiteindelijk verstopt raken. De ondernemer noemt dit ‘een kans om te groeien’ door dit gedrag achterwege te laten.

Op zijn facebookpagina bedankte Terzol afgelopen donderdag alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan het succes. Aan de ondernemers Unimac, en NV Poeran, Ring Harbour en Terzol Vastgoed beheer werd dank gezegd voor de gezamenlijke inzet. “Onze Teams hebben uitvoerig samen gewerkt naar dit succes. Maar zeker ook de bewoners van Weg naar Zee, DR en RR leden en de overige ministeries die deel uitmaken wil ik bedanken voor dit gezamenlijk succes.”

De ondernemer zegt verder in het gebied uit gesprekken met de mensen eendracht en samenhorigheid op te merken ondanks alle grote uitdagingen en teleurstellingen die de buurtbewoners soms hebben. Hij zegt jonge mensen met visie te zien die hard werken voor een beter bestaan en een beter Suriname. “Dit geeft hoop, dit zegt mij dat we het kunnen. Ik proclameer welvaart, eendracht en vrede over Weg naar Zee. Yes we can” laat hij weten via social media wat tot vele positieve reacties heeft geleid.

UNITEDNEWS

 

 

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie