• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vasten tijdens een marathon assembleevergadering

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie

De assembleevergadering voor de Machtigingswet donderdag begon rond elf uur ‘s morgens en eindigde haast negen uur ’s avonds. De gemoederen liep hoog op en de discussies waren scherp. Echter werd er rond zeven uur een bijzondere schorsing aangekondigd door vicevoorzitter Dew Sharman (VHP), die op dat moment de vergadering leidde. Hij gaf aan dat leden gelegenheid gevraagd hebben om te kunnen ontvasten en bidden. Dagblad Suriname sprak met enkele parlementariërs over hun ervaringen hieromtrent.

Vereerd en dankbaar

Tegenover Dagblad Suriname stelt DNA-lid Imaam Hadji Sidik Moertabat (VHP) dat hij zich zeer vereerd voelde als moslim tijdens de behandeling van de Machtigingswet in een openbare vergadering van de DNA. “Vereerd en dankbaar aan het adres van de regering in de persoon van de president van het land. Dankbaar aan de leiding van het parlement, die speciaal voor de vastende moslim DNA-leden, de vergadering ten tijde van de iftar, het ontvasten in de maand Ramadan, voor enkele ogenblikken een schorsing inlaste. Dit, om de vastende leden de gelegenheid te bieden gezamenlijk te ontvasten. Een zeer markant moment voor het lid Moertabat is dat ook op deze dag, hij voor het eerst het verplichte gebed, het zuhr gebed, in het huis van het volk, de DNA, heeft mogen verrichten in de maand Ramadan. De parlementariër uit Wanica stelt dat “na samen te hebben ontvast en gebeden we de Almachtige dankbaar zijn dat na zware discussies in DNA de Machtigingswet uiteindelijk werd goedgekeurd en aangenomen door het parlement”.

Het lid Moertabat nodigt alle moslimbroeders in het parlement op om onze plichten jegens de Almachtige Schepper niet te verzaken, zodat wij als leiders en volksvertegenwoordigers het makkelijk wordt gemaakt om ons volk en mooi land Suriname spoedig uit de crisis te halen. Geloof, hoop en vertrouwen moeten we blijven koesteren zolang we op deze wereld leven en vooral blijven bidden en werken, aldus het DNA-lid Moertabat.

Hulp van de fractie

Ook parlementariër Stephan Madsaleh geeft tegenover Dagblad Suriname te kennen dat hij zich vereerd voelde. “Als moslim voel ik me zeer vereerd dat de regering, in het bijzonder de president van het land en de voorzitter van DNA, speciaal voor de vastende moslim DNA-leden de vergadering ten tijde van de Iftar voor enkele ogenblikken een schorsing werd ingelast. Ook kan vermeld worden dat collega DNA-leden, de VHP-fractieleider en het secretariaat van de VHP-fractiekamer mij hulp hebben geboden om een bijzonder plekje te vinden, waar ik tezamen met andere collega’s het verplicht gebed in het DNA-gebouw heb mogen verrichten in deze maand Ramadan. Moge de Almachtige Allah ons allen heel veel zegenen in deze heilige maand en ‘Insha Allah’ kunnen wij als Surinamers ons geliefd land weer tot bloei brengen. God is de grootste”, concludeert hij.

Eerder maakte minister Bronto Somohardjo bekend dat vastende moslim-ambtenaren vanaf 13.00 uur vrij kunnen krijgen indien de dienst het toelaat. In het parlement heeft de VHP de meeste moslimparlementariërs. De leden Shafiek Gowrie, Stephan Madsaleh (beide Nickerie), Barkat Mohab-Ali, Sidik Moertabat (beide Wanica) maken deel uit van de fractie. Krishna Mathoera en Riad Nurmohamed waren beide ook gekozen bij de afgelopen verkiezingen, maar schoven door als minister. Bij de PL is Evert Karto en de NDP’er René Tarnadi eveneens moslim.

Datum: | Bron: Dagblad Suriname | Door: Redactie