• woensdag 30 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Vanaf nu houden we geen rekening meer met: ‘Ik wist het niet’

| de ware tijd | Door: Redactie

OW introduceert nieuwe tarieven en regelgeving

Tekst Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft voor zijn diensten en publieke werken nieuwe regels en tarieven geïntroduceerd. “Niemand mag vanaf vandaag zeggen dat hij of zij het niet wist, omdat alles transparant aan de samenleving wordt bekendgemaakt”, zei minister Riad Nurmohamed vrijdag tijdens het presenteren van de nieuwe regels, tarieven en vergunningsvoorwaarden. Vanaf het leggen van een simpele duiker of het optrekken van een schutting, tot aan het bouwen van een garage of grote bouwwerken, voor alles gelden voortaan nieuwe voorwaarden. Dit geldt ook voor het aanleggen van verkavelingsprojecten van

zowel particulieren als de overheid.

Bouwwerken

Voor alle bouwwerken groter dan 150 vierkante meter zal voortaan geen vergunningaanvraag ingediend kunnen worden wanneer de digitale bouwtekening niet is vervaardigd door een architectenbureau dat bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Het tarief voor het aanvragen van een bouwvergunning, de zogenaamde ontheffing, wordt eveneens verhoogd. Dit nieuwe bedrag zal afhankelijk zijn van de totale kosten ofwel de bouwsom van het bouwwerk.

Het berekenen van de bouwsom wordt verhoogd van 225 US dollar per vierkante meter tot 400 US dollar. De regel dat het opzetten van een bouwwerk niet in alle districten en ressorten vergunningplichtig was, is veranderd; de vergunningplicht is landelijk. Er zal streng worden gecontroleerd of alle nieuwe regels worden toegepast, zo verkondigden minister Nurmohamed, zijn onderdirecteuren en afdelingshoofden tijdens de presentatie.

Het indienen voor het aanvragen van een vergunning voor alle werken zal via een zogeheten ‘one-stop-window’ worden bevorderd. Nurmohamed stelt dat ook rekening gehouden zal worden met sociale gevallen. De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar valt hoog uit. Hierdoor is het gevolg dat met de nieuwe tarievenstructuur een persoon met een kleine woning met een bouwoppervlakte van 100 vierkante meter, relatief een te hoog bedrag zou moeten betalen voor de aanvraag.

Schuttingen en trottoirs

De minister benadrukt dat alles en alle werken vergunningplichtig zijn en aan de voorwaarden moeten voldoen. Gebeurt dat niet, dan zal het bouwwerk op kosten van de eigenaar afgebroken moeten worden. Extra aandacht wordt gevraagd voor bouwwerken zoals schuttingen, leggen van duikers en bouwen van kleine garages bij een woonhuis. Die zijn allemaal vergunningplichtig en aan regels gebonden.

Zo mogen schuttingen niet hoger dan 1,5 meter worden opgetrokken en garages niet op een schutting aansluiten. Nurmohamed zegt zich ervan bewust te zijn dat er veel schuttingen zijn die veel hoger en ook zonder vergunning zijn opgetrokken. “Zolang de buurt geen probleem heeft ermee, gaan wij dat toelaten, maar als er over geklaagd wordt zal ze afgebroken moeten worden.”

Hij raadt aan in dit soort gevallen, ook gesprekken te hebben met de naaste of omliggende buren.Vanaf nu is het niet meer mogelijk dat ondernemers een vergunning aanvragen voor het opzetten van een bouwwerk op een trottoirstrook. Wat er nu staat zal worden gehandhaafd, maar er mogen geen nieuwe bij. Trottoirstroken zijn voor andere doeleinden en dienen vaak als uitvlucht of onderhoudsstrook. Die functie moet behouden blijven.

Verkavelingen en andere werken

Mede als gevolg van de ophef over uitgegeven en verkochte kavels op het Sabaku project, is er een drastische wijziging gekomen in het aanvragen van een vergunning voor verkavelingsprojecten. Deze aanpassingen zijn wettelijk ook aangescherpt. Verkavelingsprojecten moeten zoals eerder al was vastgelegd, eerst aan alle vereisten van OW voldoen voordat er kavels worden uitgegeven of verkocht. De verkavelaar zal eerst een bereidverklaring krijgen. Daarmee moet aan de vereisten worden voldaan binnen een bepaalde termijn.

Bij die vereisten horen onder andere het aanleggen van verharde wegen en nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water. Pas nadat hieraan zal zijn voldaan kan de verkavelaar in aanmerking komen voor een vergunning voor het exploiteren van het project. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen commerciële verkavelaars en verkavelingsprojecten die vallen onder de noemer familieprojecten, maar dan tot een verdeling die wordt afgesproken met het ministerie. Ook hier gelden nieuwe tarieven.

Bij de presentatie is ook gesproken over het bouwen en aanleggen van werken zoals bruggen, servicestations, opslagruimten en steigers. Al deze werken en de nieuwe regels zijn opnieuw beschreven op de website van het ministerie. Voor werken die niet worden genoemd, zoals parken, zijn speciale formulieren en projectdossiers vereist voor het aanvragen van een vergunning. Nurmohamed benadrukt dat alle aanvragen via de ‘one-stop-window’ ingediend en afgehandeld moeten worden. “We gaan er voor zorgen dat het nog sneller en effciënter gaat. Vanaf nu gaan we geen rekening meer houden met personen die zeggen: ‘Ik wist het niet.’ Surinamers krijgen een flyer thuis in verschillende talen waarop alle algemene en detailzaken staan opgenomen maar ook de procedures. Daarop staat ook aangegeven waarvoor een vergunning nodig is.”

| de ware tijd | Door: Redactie