• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Van Samson: “Activisten verantwoordelijk stellen; a no wan agu staat w’e tan!”

| waterkant | Door: Redactie

VHP-parlementariër Cedric van Samson vindt dat alle activisten in Suriname verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de zwaarwichtige uitspraken die zij doen. Het kan volgens de politicus niet door de beugel dat onder andere de activist Regita ‘Asawini’ Edenburg in een interview staatsgevaarlijke bedreigingen uit, waaronder het opblazen van de Afobakastuwdam om zodoende de cyanide in het stuwmeer naar Paramaribo te laten lozen.

Zulke uitspraken kunnen ervoor zorgen dat de volgers van zo een activist, het daadwerkelijk in hun hoofd kunnen halen om zo een handeling te gaan plegen. “Hoever gaat de kracht van een activist? Als activisten op basis van

hun gevoel ertoe over willen gaan om bedrijfsterreinen van derden te betreden, dan ben je geen overheid. A no wan Agu staat w’e tan!”, benadrukt de volksvertegenwoordiger in een radio-interview op ABC.

Van Samson noemt onder andere ook de brandstichting, plunderingen en vernielingen die op 17 februari in de binnenstad zijn aangericht nadat de activist Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet mensen landelijk heeft opgeroepen om een massaprotestactie te voeren. Zaken zijn uiteindelijk zodanig uit de hand gelopen, maar desbetreffende activist weigert de verantwoordelijkheid te nemen voor de handelingen van zijn volgers.

“Ik kan mij niet verenigen met de denkwijze waarbij een activist alles kan en mag doen en de Staat dan voor alles moet opdraaien”, aldus de politicus.

Ondertussen heeft de kort geding rechter vandaag beslist dat ‘Asawini’ Edenburg teruggehaald moet worden naar Suriname, omdat de magistraat haar ook wil horen. Zij beschikt niet over de juiste documenten, waardoor de Franse autoriteiten deze niet accepteren. De zitting is geschorst tot Asawini terug is in het land. Zij zal nog wel in vreemdelingenbewaring worden gehouden.

| waterkant | Door: Redactie