• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Urgente multinationale veiligheidsmissie naar Haïti

| cds | Door: Redactie

Op vrijdag 22 september 2023 heeft minister Albert Ramdin, op uitnodiging van zijn Amerikaanse collega Anthony Blinken, deelgenomen aan een onderhoud met internationale partners, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken van Kenia, Alfred Nganga Mutua, de premier van Haïti, Ariel Henry en diverse hoofden van internationale- en regionale organisaties, omtrent de precaire situatie in Haïti. Deze meeting vond plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de 78ste zitting van de Verenigde Naties in New York waarbij diverse ontmoetingen zijn gehouden over de steeds verslechterende politieke, humanitaire en veiligheidssituatie in Haïti teneinde een bijdrage te leveren aan een

urgente en duurzame oplossing van de problematiek in dit Caraïbisch land.

Minister Ramdin heeft tijdens zijn bijdrage de urgentie benadrukt om actie te ondernemen, met name op het terrein van humanitaire steun. De minister gaf ook aan dat de binnenlandse politieke impasse alleen opgelost kan worden indien de verschillende politieke partijen en organisaties elkaar kunnen vinden met betrekking tot de korte termijn aanpak van de veiligheidssituatie en de weg naar de algemene verkiezingen. Een groep van voormalige premiers van de CARICOM tracht in deze een faciliterende rol te vervullen.

Overige sprekers waren het erover eens dat de huidige situatie in Haïti, in het bijzonder de veiligheidssituatie, onhoudbaar is en dringend vraagt om een urgente aanpak. Tegelijkertijd was men zich ervan bewust dat de politieke impasse in het land moest worden opgelost, waarbij de uiteenlopende fracties gemeenschappelijke gronden voor consensus en vooruitgang moeten vinden. Parallel aan verslechterende veiligheid werd ook de humanitaire situatie in Haïti onderschreven en de noodzaak voor een urgent ingrijpen en ondersteuning van de internationale gemeenschap vastgesteld.

Voortvloeiende uit de meeting werd een proces op gang gebracht voor een multinationale veiligheidsmissie naar Haïti onder leiding van Kenia. Er werd eveneens het belang besproken dat de VN Veiligheidsraad voor de uitvoering hiervan zo spoedig mogelijk, binnen de contouren van het Handvest van de VN, overeenstemming bereikt en een duidelijk mandaat verschaft.

Het ligt in de bedoeling dat de resolutie van de Veiligheidsraad spoedig wordt aangenomen, waarna binnen niet al te lange tijd kan worden overgegaan tot de implementatie. Naast Kenia, hebben enkele andere landen, waaronder CARICOM-landen, zoals The Bahamas, Jamaica en Suriname, personele ondersteuning toegezegd.

 

| cds | Door: Redactie