• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ultimatum aan Suriname en Caricom over aanhouding politiek analyticus Ramsamooj

| de ware tijd | Door: Redactie

door Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — Suriname en de Caricom staatshoofden moeten uiterlijk 31 augustus ervoor zorgen dat de Trinidadiaanse politiek analyticus Derek Ramsamooj (60) medische behandeling in het buitenland mag zoeken. Ook moet hij de gelegenheid krijgen zijn zaak voor te leggen aan de CCJ, Caribbean Court of Justice. Dit ultimatum heeft zijn Trinidadiaanse advocaat Justin Phelps gesteld in een brief van negen pagina’s aan Caricom-secretaris-generaal Carla Barnett en de Caribische staatshoofden. Dit meldt nieuwssite The Jamaica Observer.

De jurist schrijft dat zijn cliënt, die in oktober 2020 standrechtelijk werd vastgehouden in Suriname en het land niet mag verlaten, sinds zijn vrijlating

lijdt aan een reeks medische problemen. Hij noemt onder meer diabetes, hypertensie (hoge bloeddruk) en een ernstige coronaire hartziekte. Deze brief is volgens de advocaat “formele juridische correspondentie over grove en voortdurende schendingen van de rechten van mijn cliënt als lid van de Caribische Gemeenschap met rechten die zijn verleend door het Handvest van de Burgermaatschappij”.

“Elk lidstaat van Caricom onderkent de fundamentele rechten en vrijheid van elk individu binnen de gemeenschap te zullen  respecteren, zolang ze binnen onze jurisdictie vallen”

Deze rechten zijn volgens de jurist aangenomen door de conferentie van de regeringsleiders op 19 februari 1997. Daarin worden de mensenrechten van de Caricom-burgers, op wie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van toepassing is, opnieuw bevestigd. Ramsamooj beroept zich op het Herziene Verdrag van Chaguaramas, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en alle delen van het rechtsgebied die van toepassing zijn op de onwettige en politiek gemotiveerde ontkenning van zijn mensenrecht op vrij verkeer door de staat Suriname schrijft Phelps aan de secretaris-generaal.

Belemmeringen

Tijdens de 43ste Caribische top van juli in Paramaribo heeft premier Ralph Gonsalves van Saint Vincent en de Grenadines gezinspeeld op de mogelijkheid om de zaak onder de aandacht te brengen van het Caribische gerechtshof. Hij zei dit nadat president Chandrikapersad Santokhi op de vraag van een journalist antwoordde dat de zaak in behandeling is bij de justitiële autoriteiten van Suriname en hij niets kon doen door de scheiding der machten in het land.

“Elk lidstaat van Caricom heeft het Handvest van het maatschappelijk middenveld ondertekend en daarmee onderkennen ze de fundamentele rechten en vrijheid van elk individu binnen de Gemeenschap te zullen  respecteren, zolang ze binnen onze jurisdictie vallen”, aldus Santokhi. Zonder Ramsamooj bij naam te noemen, zei het staatshoofd verder: “De persoon is onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek en heeft de status van verdachte. Hij is nog niet vervolgd en er zijn enkele problemen die de bespoediging van zijn zaak belemmeren.”

Ramsamooj heeft in zijn hoedanigheid als analyticus werkzaamheden uitgevoerd voor de Surinaamse Postspaarbank. Hem wordt verweten te hebben gefraudeerd met betalingen die liepen via de bank. Hij werd op 6 oktober 2020 door de justitiële autoriteiten gevraagd zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek bij die bank, maar werd vervolgens gearresteerd. Zowel het Trinidadiaanse als Britse paspoort van de verdachte is in beslaggenomen door de Surinaamse autoriteiten.

| de ware tijd | Door: Redactie