• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Uittredende ministers in gesprek met president Santokhi

| cds | Door: Redactie

De Nationale Partij Suriname (NPS) is op 15 februari 2023 uit de coalitie getreden. De ministers Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die namens de NPS in de regering zaten, hebben hun medewerking verleend voor een gedegen overdracht. De voornoemde ministers hebben op dinsdag 14 maart 2023 een onderhoud gehad met president Chandrikapersad Santokhi, die de ministers bedankte voor hun ondersteuning en inzet. President Santokhi heeft aangegeven dat minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, belast zal worden met de waarneming op ROM en minister Krishnakoemarie

Mathoera van Defensie, wordt belast met de waarneming op het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.

De ministers Mac Andrew en Mathoera waren aanwezig bij dit gesprek, waarbij er afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de officiële overdracht. De uittredende bewindslieden hebben reeds hun brief voor eervolle uittreding ontvangen, waarin wordt aangegeven dat zij tot 17 maart 2023 het ambt van minister bekleden. In de ministerraad vergadering van woensdag 15 maart 2023, zal officieel afscheid worden genomen van de uittredende functionarissen. Op basis van de profiel beschrijving van de twee functies zullen er gesprekken gevoerd worden. President Santokhi benadrukt dat hij een zo goed mogelijke invulling wil geven aan de opengevallen ministersposten.

| cds | Door: Redactie