• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Uitspraak CHof intussen toegezonden naar betrokkenen

| starnieuws | Door: Redactie

Het Constitutioneel Hof heeft de uitspraak over de Kiesregeling maandag doen toekomen aan onder andere het staatshoofd, het Hof van Justitie, advocaat Serena Muntslag-Essed, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie & Politie. Binnenkort zal - zoals gebruikelijk - het besluit van het CHof formeel gepubliceerd worden. Het CHof legt uit waarom artikel 9 van de Kiesregeling in strijd is met de artikelen 8 en 55 van de grondwet.

Het CHof heeft geoordeeld dat artikel 9 van de Kiesregeling over de zetelverdeling in strijd is met artikel 55 van de grondwet. Hierin is verankerd dat De Nationale Assemblee het volk van

de Republiek Suriname vertegenwoordigt en de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengt.

De volkssoevereiniteit wordt uitgeoefend door middel van het kiesrecht. Zonder deelname van burgers door hun stemrecht, is het niet mogelijk om te spreken van een soevereiniteit die uitgaat van het volk. Als de macht van de Staat uitgaat van de mensen, hebben ze het recht om deel te nemen aan hun beslissingen.

Volkssoevereiniteit is een principe dat aangeeft dat de burgers de houders zijn van soevereiniteit in een Staat. De hele administratieve en politieke structuur van die Staat is dus georganiseerd op basis van het axioma dat macht uitgaat van de burgers.

In tegenstelling tot directe democratie maakt representatieve democratie door middel van het kiesrecht een beter beheer mogelijk van die gebieden met een grote bevolking. In plaats daarvan moet ervoor worden gezorgd dat de gekozen vertegenwoordigers niet afwijken van de populaire wil van het volk. Het volk, hoewel soeverein, kan niet buiten de wet en/of de grondwet handelen. Ingrijpende wijzigingen hierin, dienen volgens de vastgestelde wettelijke procedures te gaan.  De volksvertegenwoordiging dient de wil van het volk tot uitdrukking te brengen, zoals verwoord in artikel 55 grondwet.

Volgens het CHof dienen de artikelen 8 en 55 grondwet in samenhang met elkaar te worden gelezen en geïnterpreteerd. De uitkomst van de verkiezingen brengt niet de soevereine wil van het volk tot uitdrukking, waardoor niet elke stem hetzelfde gewicht heeft bij de toekenning van de zetels. Hierdoor is er strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod.

 

U kunt de uitspraak van het CHof hier downloaden.

pdf-icon.gif CH-02_Besluit_CHof.pdf  

| starnieuws | Door: Redactie