• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

“Uiteindelijke uitspraak Decemberstrafproces moet worden uitgevoerd”

| suriname herald | Door: Redactie

De uiteindelijke uitspraak in het Decemberstrafproces, wanneer het vonnis onherroepelijk is geworden, moet onbevreesd ten uitvoer worden gelegd, zodat een eind wordt gemaakt aan de angst en vrees in onze maatschappij, laat Sunil Oemrawsingh van Stichting 8 December 1982, weten tijdens de bloemenhulde gisteren in Fort Zeelandia.

Hij geeft aan dat de nabestaanden bemoedigend zijn door het feit dat in Suriname zelf uiteindelijk voldoende moed, integriteit en daadkracht ten toon zijn gespreid om het strafproces aan te vangen, door te zetten en de schuldigen te veroordelen. Voor de nabestaanden, maar ook voor de samenleving als geheel, is het van onschatbare waarde dat aldus een groot onrecht is hersteld.

”Wij stellen met trots vast dat de Republiek Suriname heeft gehandeld met geweten tot heling van de onderdrukten”, zegt Oemrawsingh. Hij constateert dat Suriname aan de vooravond staat van een nieuw hoofdstuk in de voortdurende strijd voor gerechtigheid. Volgens hem moet het fundament blijven verstevigen door de jonge generaties te sterken met kennis van de feiten uit het verleden en met de kracht om met de lessen die daaruit kunnen worden getrokken de toekomst vorm te geven. Dit is broodnodig zegt Oemrawsingh om onwankelbare tegenstand te bieden tegen intimidatie en bruut geweld.

Hij geeft verder aan dat het moeizaam opgebouwde raamwerk van de rechtsstaat niet verbrijzeld mag worden. De Surinaamse rechtsstaat mag geen ruimte laten voor straffeloosheid. Er is geen andere optie dan de strijd voort te zetten en zij die schuldig zijn aan deze gruweldaden, de volle verantwoording daarvoor te laten dragen, meent hij.

Om nieuwe vertragingstactieken in hoger beroep te voorkomen, bieden de leerstukken van misbruik van procesrecht en berechting binnen een redelijke termijn het Hof van Justitie voldoende mogelijkheden om daar resoluut mee af te rekenen. Oemrawsingh roept het Hof op de teugels van deze leerstukken, in het belang van gerechtigheid, strak aan te halen om zo iedere verdere poging tot vertraging van de zijde van de verdachten in de kiem te smoren.

“Wanneer wij het hoofdstuk 8 december 1982 afsluiten zijn wij er nog niet als natie”, zegt Oemrawsingh. Er zijn nog de slachtingen van Moiwana in november 1986 en een jaar later, in Pokigron en langs de Tjongalangapasi, alsmede naar de vele pogingen de waarheid daarover toe te dekken, onder andere door politie-inspecteur Herman Gooding in koelen bloede te vermoorden en tal van andere mensenrechtenschendingen, gedurende de militaire dictatuur.

Een einde maken aan het tijdperk van straffeloosheid betekent volgens Oemrawsingh ook dat het Openbaar Ministerie serieuzer werk moet maken van het strafrechtelijk onderzoek naar de mensenrechtenschendingen. Het kan ook niet anders aangezien Suriname thans de mensenrechten weer omarmt en die het internationaal heeft onderschreven.

| suriname herald | Door: Redactie