• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Twinningproject logopedisten en Hogeschool Rotterdam

| de ware tijd | Door: Redactie

Vergroot reikwijdte voor aanpak logopedische behandeling’

door Sharon Singh

PARAMARIBO — Door samenwerking van de Vereniging van logopedisten in Suriname en de Hogeschool van Rotterdam is de reikwijdte van de logopedische zorg vergroot omdat er meer professionals bij betrokken zijn. Daardoor zijn in de afgelopen zes maanden meer dan duizend mensen met een communicatieve kwetsbaarheid of slikprobleem bereikt. Dit zei Gracia Nelson, oud voorzitter van de Vereniging en projectleider van het twinningproject tussen de Vereniging en de hogeschool woensdag tijdens een symposium. Het is gehouden in het Institute for Graduate Studies.

Profs getraind

Dit symposium is de afsluiting van het Twinningproject ‘Positionering Logopedie in Suriname.’ Hierin hebben lokale logopedisten samengewerkt met professionals zoals leerkrachten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en andere paramedici. Tijdens het symposium werden workshops verzorgd. In een er van presenteerde een logopedist een casus samen met een kinderneuroloog, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut en  psycholoog.

Nelson: “Samenwerken met professionals van verschillende disciplines maakt dat je uiteindelijk een persoon met bijvoorbeeld slikproblemen beter kan helpen en dat is duidelijk naar voren gekomen tijdens die workshop.” Tijdens het symposium waren verschillende organisaties aanwezig. Ook het Kinderboekenfestival heeft er aan meegedaan, en het belang van lezen en voorlezen gepromoot.

“Er zijn op dit moment iets meer dan 60 logopedisten in Suriname, van wie ongeveer de helft als parttimer werkt”

Nelson vertelt hoe met dit project logopedisten minimaal 1000 mensen zijn bereikt. “Wij hebben professionals getraind onder wie leerkrachten, groeps- en zorgbegeleiders van instellingen en verpleegkundigen. Die begeleiden op hun beurt een aantal kinderen of behandelen mensen en kinderen in ziekenhuizen.” In plaats van één op één therapie is voor een effectievere aanpak gekozen. Dus de rol van co-teaching heeft effect en wij gaan kijken op welke werkgebieden we dit nu structureel kunnen toepassen.”

Voordeel voor stagiairs

Gerda Brondijk, projectleider van Nederland bij het Twinningsproject, vertelt dat het project heel erg gericht is op de logopedie in Suriname. “Maar wij hebben ook baat daarbij, want hoe meer goede logopedisten er hier zijn, des te meer studenten uit Nederland stage kunnen komen lopen. Het uiteindelijke doel is om een onderzoek te doen naar meertaligheid en hoe we dat het beste kunnen aanpakken, gelet op de diverse culturen in Suriname en Rotterdam. Dit is de eerste stap geweest om aan de slag te gaan.”

Volgens haar blijkt duidelijk uit de resultaten van het participatief onderzoek het belang van het trainen van professionals waardoor je samen veel meer mensen met een communicatieve kwetsbaarheid of slikproblemen kunt bereiken. “Dus de rol van de logopedist als coach en het samenwerken met diverse disciplines is belangrijk en we zouden eigenlijk wat er hier gebeurt veel meer in Nederland moeten promoten.”

Preventie

Maar ook in Nederland loopt men tegen dezelfde problemen aan als hier, licht Brondijk toe. “Preventie wordt daar nog beperkt vergoed en dat is hier ook het probleem. Dus er moet echt iets veranderen bij de beleidmakers dat die goed doordrongen (moeten) zijn van hoe belangrijk preventie is.”

De Vereniging van Logopedisten in Suriname bestaat sinds 2013. “We zijn nog steeds aan het timmeren aan de weg, maar het Twinningproject is een van de hoogtepunten in het bestaan van de vereniging”, vertelt Gracia Nelson. Er zijn op dit moment iets meer dan 60 logopedisten in Suriname, van wie ongeveer de helft als parttimer werkt. Slechts weinigen werken voltijds. 

Om een vergelijking te maken. In Nederland is het aantal logopedisten per inwoneraantal 1 op de 2250. En daar zijn er lange wachtlijsten. In Suriname is de verhouding 1 op 20.000. Hierdoor kunnen niet alle mensen die communitatief kwetsbaar zijn echt geholpen worden.

| de ware tijd | Door: Redactie