• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Tweede gemeenschappelijke masterplan veiligheid Guyana’s een feit

| cds | Door: Redactie

Het gezamenlijk bereiken van een akkoord om de gezamenlijke veiligheidsdreigingen en uitdagingen de kop in te drukken is noodzakelijk. In dat kader hebben Suriname, Brazilië, Frans-Guyana en Guyana overeenstemming bereikt voor het activeren van een gemeenschappelijk veiligheid masterplan 2022/2023. Dit plan genaamd Common Security Masterplan is op 24 november 2022 ondertekend door vertegenwoordigers van de landen.

Voorafgaand aan de ondertekening heeft het ministerie van Defensie op deze dag de tweede editie van de Guiana Shield Strategic Dialogue georganiseerd. Top defensiefunctionarissen uit Suriname, Brazilië, Frans-Guyana en Guyana hebben informatie uitgewisseld en gediscussieerd over de aanpak van gezamenlijke veiligheidsdreigingen en uitdagingen, waarmee

de landen geconfronteerd raken.

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie zegt dat de dialoog en het plan als doel hebben het in kaart brengen en beheersen van veiligheidsrisico’s. Ook het aangaan van partnerschappen met de buurlanden om de uitdagingen samen het hoofd te bieden. Ook is het noodzakelijk om te doen aan capaciteitsversterking van defensieorganisaties. Het is duidelijk voor alle actoren dat de logistiek een uitdaging is, vanwege de uitgestrekte grenzen. Partnerschappen zullen ook bij het overtreffen van deze uitdagingen.

Vorig jaar is tussen de drie Guyana’s de eerste editie van dit veiligheidsplan beklonken, dat voor de landen wederzijdse voordelen heeft opgeleverd. Deze voordelen zijn beschreven in de bovenstaande alinea. Dit jaar is Brazilië uitgenodigd om te participeren aan de dialoog en vervult de rol van waarnemer. Het zuiderbuurland maakt geen deel uit van het Guyana schild, maar zal een wezenlijke bijdrage kunnen leveren bij de inspanningen ter onderdrukking van gemeenschappelijke veiligheidsrisico’s. Dit vanwege het feit dat het gaat om gemeenschappelijke vraagstukken.

In het nieuwe veiligheidsplan komen aan de orde maritieme veiligheid, aanpak van mensensmokkel, klimaatverandering en rampen. Uitwisselingsprogramma’s in het kader van capaciteitsversterking op verschillende niveaus van het afgelopen jaar zullen ook in het komende jaar voortgezet worden. Daarnaast zullen de gezamenlijke aanpak van grenscontroles worden voortgezet. Er zal in het nieuw jaar intensiever ingespeeld worden op de uitdagingen voor de veiligheid op maritiem gebied. Daarnaast zullen partijen elkaar ook bijstaan om de veiligheidsrisico’s van cybercrime te onderdrukken.

| cds | Door: Redactie