• woensdag 29 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Tweede evaluatie Suriname goedgekeurd op IMF-stafniveau

| starnieuws | Door: Redactie

Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben op stafniveau overeenkomst bereikt over de tweede herziening van de uitgebreide regering in het kader van de Extended Fund Facility (EFF). De voorlopige bevinden van IMF-missie  zullen in een rapport worden voorgelegd ter goedkeuring aan het IMF-raadsbestuur. 

De goedkeuring betreft de tweede evaluatie van het economische herstelprogramma van de regering ondersteund door de EFF. In een persbericht zegt het IMF dat Suriname op schema blijft met de uitvoering van het economische programma, "zij het met vertragingen bij sommige beleidshervormingen."

De economie blijft zich herstellen van de diepte recessie in 2020-2021, maar staat voor een reeks uitdagingen op korte termijn waaronder die welke zijn ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Het beleid van de regering op korte termijn richt zich op de beste manier om de impact van de wereldwijde schok van grondstoffenprijzen op de economie en vooral op kwetsbare huishoudens te verzachten.

De regering blijft zich inzetten voor het verminderen van kwetsbaarheden en het verbeteren van de fiscale en externe balansen van het land. Minister Armand Achaibersing van Financien en Planning had al eerder gezinspeeld op de goedkeuring op stafniveau. Het IMF-team onder leiding van de heer Ding Ding bezocht Suriname van 9 tot 13 mei in verband met de tweede evaluatie.

De EFF is een lening voor drie jaar die is aangegaan op 22 december vorig jaar. De eerste evaluatie vond op 23 maart dit jaar plaats. Het IMF schrijft dat ook nu de Surinaamse autoriteiten goede vooruitgang boeken bij het uitvoeren van de ambitieuze reeks hervormingen die ten grondslag liggen aan hun strategie voor economisch herstel, "ondanks de uitdagende economische omgeving en capaciteitsbeperkingen." Volgens het IMF neemt de maandelijkse economische activiteit sinds media 2021 gestaag toe. 

"De algemene inflatie blijft hoog, maar lijkt volgens de meest recente gegevens maand-op-maand te dalen tot ongeveer 2 procent." De kerninflatie, exclusief voedsel en nutsvoorzieningen, is gestaag gedaald, wat volgens het fonds aangeeft dat het nieuwe monetaire kader van de centrale bank het systeem begint te stabiliseren. Zo zijn de internationale bruikbare internationale reserves eind maart gestegen tot US$ 566 miljoen; goed voor de invoer van ongeveer drie maanden.

"De oorlog in Oekraïne zal naar verwachting een negatief effect hebben op de vooruitzichten van Suriname op korte termijn." Stijgende internationale voedsel- en energieprijzen en aanhoudende verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketen zullen waarschijnlijk drukken op de bedrijvigheid, de externe positie verslechteren en de inflatie opdrijven. Hogere olie- en goudprijzen zullen echter helpen om wat broodnodige fiscale ruimte te creëren door de minerale inkomsten van de overheid te stimuleren. De regering is van plan deze extra inkomsten uit delfstoffen voorzichtig te gebruiken om de steun aan de meest kwetsbare groepen te vergroten en de uitgaven voor herstel na de recente overstromingen in het land te verhogen.

| starnieuws | Door: Redactie