• woensdag 29 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Twaalf ambulances voor gezondheidsinstellingen

| de ware tijd | Door: Redactie

“Een ambulance is niet alleen een transportmiddel maar een ziekenhuis op wielen.” Dat zei Claudia Marica-Redan, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, woensdag bij de ceremoniële overdracht van twaalf ziekenwagens, waarvan negen zijn aangeschaft door de overheid en drie zijn gedoneerd door het UNOPS-project van Japan. Ambulances vervullen volgens haar een brugfunctie van de zorgverlening naar de gemeenschap toe en tussen zorginstellingen. “Middels ambulances kan de zorg in een heel vroeg stadium naar de patiënt toe worden gebracht en kan de continuïteit worden gewaarborgd”, aldus Marica-Redan.

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), waar ze directeur van is, kwam in aanmerking voor vier ambulances. De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) kreeg er drie, het Diakonessenhuis, het Regionaal Ziekenhuis Wanica, het Mungra Medisch Centrum (MMC), het ’s Lands Hospitaal en de Medische Zending (MZ) elk één. De meeste gezondheidsinstellingen hadden een gebrek aan ambulances, maar met de nieuwe ziekenauto’s zal dienstverlening van de zorginstanties worden verbeterd, schrijft de Communicatiedienst Suriname (CDS). Marica-Redan geeft aan dat het streven is om met RGD en MZ een nationaal netwerk op te zetten, van waaruit de ambulances kunnen uit rukken.

President Chandrikapersad Santokhi (l) overhandigt AZP-directeur Claudia Marica-Redan de sleutels van vier ambulances.

Volgens de CDS was er door de Covid-19-situatie een grote druk ontstaan op de ambulancediensten van Suriname en leidde de pandemie tot verslechtering van de voertuigen. Nieuwe ambulances waren daarom hoognodig. Deze zijn goed uitgerust en voldoen aan de moderne eisen van de zorgsector. Ze zijn ruim genoeg voor een betere werksfeer voor de zorgverlener. In bijzijn van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft president Chandrikapersad Santokhi woensdag de ziekenwagens overhandigd op het terrein van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg.

Het staatshoofd stelde dat de overdacht van de ambulances, die een belangrijke mijlpaal werd genoemd in de decentralisatie van de zorgverlening, het bewijs is dat Suriname in staat is te investeren in de gezondheidszorg door met eigen middelen negen ambulances aan te schaffen. Hij sprak zijn waardering uit aan de internationale instanties die een bijdrage hebben geleverd aan de zorgsector. Hij uit kijkt naar meer investeringen binnen de gezondheidszorg, die heel hoog op de agenda staat.

Jason van Genderen, directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (r), ontvangt de sleutel van een ambulance van minister Amar Ramadhin.

| de ware tijd | Door: Redactie